1.

صفحات آغازین

صفحه 1-3

2.

تحلیل تطبیقی بهرۀ مالکانه و پذیرۀ نقدی در قراردادهای مشارکت در تولید نفت قارۀ آفریقا

صفحه 1-30
سید نصر الله ابراهیمی؛ ناصر خداپرست

3.

تعادل‌بخشی منابع آب در پرتو تعدیل مالکیت خصوصی حق بهره‌برداری

صفحه 31-50
علی اکبر جعفری ندوشن

4.

برداشت یک‌جانبه از میادین مشترک نفت و گاز در پرتو حقوق بین‌الملل با تأکید بر میدان مشترک پارس جنوبی

صفحه 51-84
توکل حبیب زاده؛ رضا آقاطهرانی

5.

سلامتی در معاملات دولتی

صفحه 85-120
رضا طجرلو؛ بهزاد قربانی درآباد

6.

تحلیل تاریخی- حقوقی موافقت‌نامۀ منابع هیدروکربن فرامرزی امریکا و مکزیک در خلیج مکزیک

صفحه 121-144
جواد کاشانی؛ توحید قلی زاده

7.

بیمۀ ریسک‌های موجود در پروژه‌های نفتی

صفحه 145-166
احمد مومنی راد؛ مصطفی مداحی نسب

8.

حمایت از تولید برق تجدیدپذیر در پرتو مقررات و رویۀ قضایی سازمان تجارت جهانی

صفحه 167-188
حمیدرضا نیکبخت فینی؛ مهدی هفتانی

9.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-9


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب