1.

صفحات آغازین

صفحه 1-5

2.

تحلیل اجرای موقت معاهدۀ منشور انرژی در پرتو رأی یوکاس و مقایسه با نظام حقوقی ایران

صفحه 841-871
لعیا جنیدی؛ غزال کشاورزی

3.

جایگاه حقوقی مصوبات شورای عالی امنیت ملی در نظام حقوق اساسی ایران

صفحه 873-893
مهدی مقدسی؛ احسان اکبری

4.

وضعیت حقوقی آب‌های تاریخی در حقوق دریاها

صفحه 895-918
سید باقر میر عباسی؛ مهدی کیخسروی

5.

مداخلۀ سازمان‌های غیردولتی به‌منزلۀ «دوست دادگاه» در دادگاه بین‌المللی حقوق دریاها

صفحه 919-936
محمد حسین رمضانی قوام‌آبادی؛ هیوا حاجی ملا

6.

واکاوی مفهومی واژگان چندمعنا در قانون اساسی دولت به معنای «حکومت یا طبقۀ حاکم»

صفحه 937-955
فیروز اصلانی؛ مهدی نورایی

7.

رژیم حقوقی خاص اتحادیۀ اروپا: ویژگی‌ها و آثار

صفحه 957-977
عبدالله عابدینی

8.

حاکمیت قانون و کارایی در نظام حقوق رقابت ایران

صفحه 979-994
رضا طجرلو؛ محمد علی کرباسیون

9.

تحلیل حقوقی «قطعنامۀ 2231 شورای امنیت» و بررسی رابطۀ آن با «برجام»

صفحه 995-1021
امید ملاکریمی؛ محمود جلالی؛ لیلا رئیسی

10.

نقش علم در ارزیابی معیارهای مربوط به بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست HSE در فرایند داوری‌های بین‌المللی

صفحه 1023-1041
زهرا سیف؛ الهام امین‌زاده

11.

عملکرد شورای امنیت در مواجهه با پدیدۀ ابولا (Ebola) رویکردی نوین در حوزۀ سلامت عمومی

صفحه 1043-1065
سیدحسام‌الدین لسانی؛ یلدا نقی‌زاده

12.

مشروعیت ارزیابی دولت‌ها در اجرای قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت با تأکید بر عملکرد اتحادیۀ اروپا

صفحه 1067-1086
ملیحه بهفر

13.

تحلیل حقوقی خشونت علیه مسلمانان میانمار به‌مثابۀ جنایت نسل‌زدایی

صفحه 1087-1110
علیرضا روستائی؛ علیرضا آرش‌پور

14.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-12


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب