1.

شبکه ی ارتباط علمی پژوهشگران دانشگاه تهران چگونه است

صفحه 13-36
فاطمه فهیم نیا؛ سپیده فهیمی فر

2.

طراحی مدل کسب‌وکار برای تولید کتاب‌های الکترونیکی در واحد انتشاراتی «سوره مهر الکترونیک»

صفحه 37-61
المیرا صابرنعیمی؛ محمد ابویی اردکان

3.

بررسی توان تکنیکی فناوری های NFC و RFID در بهبود ارائه خدمات کتابخانه های دانشگاهی و مقایسه آن دو بر اساس الگوی Beredy-

صفحه 63-81
طاهره صادقی؛ سیدجواد قاضی میرسعید؛ فاطمه شیخ شعاعی

4.

مروری بر مفهوم هستی‌نگاری در وب معنایی

صفحه 83-100
مرتضی کوکبی؛ عبدالحسین فرج پهلو؛ فریده عصاره؛ سولماز زرداری

5.

بررسی موانع فرهنگی استقرار مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاهی: بررسی موردی کتابخانه های دانشگاه‌های تبریز و علوم پزشکی تبریز

صفحه 127-101
رسول زوارقی؛ رقیه عباس زاده

6.

کاربست مدیریت اطلاعات شخصی توسط دانشجویان تحصیلات تکمیلی در تدوین پایان‌نامه‌ها بر اساس مدل قلمرو مدیریت اطلاعات شخصی مطالعه موردی: دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

صفحه 129-165
مرتضی کوکبی؛ ماریا نصری

7.

تأثیر ارزش ‌ویژه‌ برند بر واکنش‌های رفتاری خریداران کتب دانشگاهی: بررسی نقش میانجی اعتماد و هویت‌برند (مورد مطالعه: انتشارات سمت)

صفحه 65-70
مرتضی رجوعی؛ علی پورنگ؛ امید بهبودی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب