1.

علوم شناختی رویکردی برای تبیین رفتار اقتصادی مصرف‌کننده

صفحه 1-33
پرویز محمدزاده؛ محمدباقر بهشتی؛ اکرم اکبری

2.

اثرات توسعه‌ی مالی بر کاهش فقر در ایران

صفحه 35-60
داریوش حسنوند؛ یونس نادمی

3.

بررسی رابطه بین جهانی شدن و نابرابری درآمدی: کاربردی از مدل انتقال ملایم آستانه‌ای پانلی

صفحه 61-87
حسن خداویسی؛ سمیه نجار قابل؛ احمد عزتی شورگلی

4.

تحلیل تاثیر سرریزهای بین استانی سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران

صفحه 89-115
زهرا دهقان شبانی؛ روح اله شهنازی

5.

تحلیل فضایی تاثیر عوامل اقتصادی-اجتماعی بر وقوع جرائم در استان های ایران با تاکید بر مهاجرت (90- 1385)

صفحه 117-138
شکوفه فرهمند؛ بابک صفاری؛ وجیهه موسوی

6.

انتخاب نظام ارزی بهینه برای اقتصاد ایران: رویکرد DSGE

صفحه 139-162
محمود محمودزاده؛ سمیه صادقی

7.

تحلیل عوامل مؤثر اقتصادی بر حباب قیمت مسکن (مطالعه موردی شهر تهران)

صفحه 163-186
رضا نصراصفهانی؛ بابک صفاری؛ محمدرضا لطیفی

8.

طراحی یک سیستم هشدار زودهنگام بحرانهای ارزی در ایران: رویکرد رگرسیون لجستیک

صفحه 187-214
محمد نصراللهی؛ کاظم یاوری؛ رضا نجارزاده؛ نادر مهرگان

9.

ارزیابی عوامل موثر بر جذب گردشگران بین‌المللی با استفاده از مدل جاذبه

صفحه 215-243
محسن نظری؛ محمد رحیم اسفیدانی؛ سید مهدی طباطبایی

10.

اثرات مرزی در تجارت دوجانبه ایران و شرکای برتر تجاری: رویکرد الگوی جاذبه غیرخطی

صفحه 245-269
مهدی یزدانی؛ مینا صادقی؛ هادی رمضانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب