1.

صفحات آغازین

صفحه 1-5

2.

رژیم حقوقی حاکم بر برچیدن تأسیسات نفتی در فراساحل در کنوانسیون‌های بین‌المللی و حقوق نروژ و انگلیس

صفحه 343-362
تصرالله ابراهیمی؛ کیمیا دانایی؛ مجید کورکی نژاد قرایی

3.

نقش اصول بین‌المللی حمایت از مالکیت فکری برای انتخاب قانون حاکم بر نقض حق مالکیت فکری

صفحه 363-379
نجادعلی الماسی؛ عباس احدزاده

4.

تعهد به افشا در حقوق داوری تجاری بین‌المللی و داخلی

صفحه 381-398
بهرام تقی پور

5.

تبیین جایگاه علم قاضی و اسناد در دادرسی مدنی بر مبنای مادۀ 1335 قانون مدنی

صفحه 399-416
مهدی حسن زاده؛ محمد بافهم

6.

شرط انحصار متن کتبی قرارداد در حقوق انگلیس، ایران، اصول قراردادهای اروپا و اصول قراردادهای بازرگانی بین‌المللی

صفحه 417-435
جلال سلطان احمدی

7.

فدرالیسم و نظام حل تعارض قوانین؛ مطالعۀ تطبیقی نظام حل تعارض قوانین ایالات متحدۀ امریکا و اتحادیۀ اروپایی

صفحه 437-454
عباسعلی کدخدایی؛ سید محمد طباطبائی نژاد؛ فرهاد باقری

8.

غیبت خواهان و خوانده در دادرسی مدنی با نگاهی به حقوق فرانسه

صفحه 455-474
حسن محسنی

9.

مسئولیت مدنی دولت ناشی از اعمال تروریستی در جبران خسارت فراموش‌شدگان ناشی از تروریسم در ایران و فرانسه

صفحه 475-494
علیرضا یزدانیان

10.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-8


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب