1.

صفحات آغازین

صفحه 1-5

2.

اصل صحت در حوزۀ قراردادها از منظر حقوق سنتی و قواعد حقوق بازرگانی فراملی

صفحه 1-20
فرهاد ایرانپور؛ سپیده منصوری

3.

قلمرو اقتصادی قاعدۀ تقصیر و بررسی کارایی آن در حقوق ایران

صفحه 21-39
حسن بادینی؛ رضا خودکار؛ پرویز رحمتی

4.

تأملی در قلمرو مادۀ 963 قانون مدنی و شمول آن نسبت به آثار نکاح زن ایرانی با مرد خارجی

صفحه 41-61
مصطفی دانش پژوه

5.

محدودیت‌های نظام‌های سنتی حقوق مالکیت فکری در حمایت از طرح‌های مد و لباس

صفحه 63-81
سید حسن شبیری زنجانی؛ حسن مهدویان

6.

مقایسه نظام مسئولیت انتظامی و نظام مسئولیت مدنی از منظر اهداف عالی نظام مسئولیت

صفحه 83-96
سید محمد طباطبائی نژاد؛ محمد حسن صادقی مقدم

7.

مسئولیت مدنی دولت درنتیجۀ تصرف املاک واقع در طرح‌های عمومی (با تأکید بر آرای محاکم)

صفحه 97-115
عزیزاله فهیمی؛ محمد بافهم

8.

بررسی حمایت حقوقی از ایده (مطالعۀ تطبیقی در نظام‌های حقوقی ایرن و فرانسه)

صفحه 117-137
سعید محسنی؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان

9.

مطالبۀ زیانِ دیرکردِ پرداختِ دین ناشی از ضمان قهری

صفحه 139-151
حسن محسنی؛ عباس میرشکاری

10.

التزام اصیل به نکاح فضولی در فقه امامیه و قانون مدنی

صفحه 153-169
سام محمدی؛ محمد فرزانگان

11.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-9


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب