1.

صفحات آغازین

صفحه 1-5

2.

واکاوی پیوند روزهای برفپوشان با ارتفاع، شیب و وجه شیب در ایران زمین

صفحه 1-14
محمد صادق کیخسروی کیانی؛ سید ابوالفضل مسعودیان

3.

شواهد تغییرات سطح اساس پلایای میقان در کواترنری و تأثیر آن بر مورفولوژی و توالی مخروط‌افکنه‌ها

صفحه 31-15
مجتبی یمانی؛ ابوالقاسم گورابی؛ سید محمد زمان زاده؛ عارفه شعبانی عراقی

4.

ارزیابی و مقایسة داده‌های بازکاوی‌شدة بارش جهت استفاده در ایران

صفحه 33-49
قاسم عزیزی؛ طاهر صفرراد؛ حسین محمدی؛ حسنعلی فرجی سبکبار

5.

نقشه‌بندی فرسایندگی باران در استان کرمان با روش‏ های زمین‏ آماری

صفحه 51-68
عطااله کاویان؛ زینب جعفریان؛ افشین جهانشاهی؛ محمد گلشن

6.

تأثیر رودبادهای سطح پایین در شکل‌گیری سامانه‌های همرفتی میان‌مقیاس در جنوب‌غرب ایران

صفحه 82-69
سمیه رفعتی؛ امان اله فتح نیا؛ مصطفی کریمی

7.

گسل‌های فعال و تأثیر آن‌ها بر تغییر شکل لندفرم‌های کواترنر شمال‌شرق دریاچة ارومیه، ایران

صفحه 83-106
وحید محمدنژاد آروق

8.

ارزیابی تغییرات دما و بارش جنوب‌شرق ایران با استفاده از ریزمقیاس ‌نمایی خروجی مدل‌های مختلف گردش عمومی جو در دورة 2011-2099

صفحه 107-123
محسن حمیدیان پور؛ محمد باعقیده؛ مجسن عباس نیا

9.

مطالعة شرایط محیطی دریاچه‌های پلویال ایران با استفاده از شواهد رسوبی (مطالعة موردی: کلوت‌های بیابان لوت(

صفحه 125-142
مهران مقصودی؛ زهرا خان بابایی؛ ابوطالب محمدی؛ صدیقه محبوبی؛ مهدی بهاروند

10.

اولویت‌بندی زیرحوضه‌های آبخیز بهشت‌آباد از نظر پتانسیل سیل‌خیزی

صفحه 143-158
بهرام بدری؛ رفعت زارع بیدکی؛ افشین هنربخش؛ فاطمه آتشخوار

11.

رفتار مشاهداتی و همدیدی باد شمال در سواحل شمال‌غرب خلیج‌فارس: بوشهر، ایران (2010)

صفحه 159-174
حسین ملکوتی؛ محمد پاخیره زن؛ وجیهه السادات حسنی

12.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-25


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب