1.

بررسی استانداردهای ابرداده‌ای توصیفی و پیشنهاد استاندارد مناسب برای نرم افزارهای آرشیوی: مطالعه نرم افزارهای آرشیوی داخلی و دسترسی آزاد خارجی

صفحه 413-437
عبدالرضا ایزدی؛ مریم ناخدا؛ فاطمه فهیم نیا

2.

ارزیابی وب‌سایت‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران از نظر میزان توجه به ویژگی‌های محتوایی و فنی مؤثر بر ارتقای رتبه وبومتریک

صفحه 439-476
علی حمیدی؛ خدیجه شبانکاره؛ رحیم طهماسبی

3.

انتظارهای دانشجویان از کتابداران کتابخانه های دانشگاهی: مطالعه موردی کتابخانه های دانشگاه شهید چمران اهواز

صفحه 477-490
زاهد بیگدلی

4.

تحلیل سرانه نشریات علوم پزشکی ایران و انطباق آن با تعداد پژوهشگران این حوزه

صفحه 491-509
محمدرضا پاشنگ؛ حمزه علی نورمحمدی؛ عبدالرضا نوروزی چاکلی

5.

مطالعه‌ی مقایسه‌ای عملکرد جستجو در موتورها و فراموتورهای جستجو

صفحه 511-593
فاطمه زندیان؛ اصغر مسعودی نصر آبادی؛ معصومه لطیفی؛ لیلا زادولی خواجه

6.

پذیرش سامانه اطلاعات پژوهشی پژوهان و رفتار اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد مبتنی بر مدل پذیرش فناوری (TAM)

صفحه 555-537
غلامحسین جهانگیر؛ محمد حسینl دیانی؛ محسن نوکاریزی

7.

نقش کتابخانه‌های دانشگاهی در توسعه اقتصاد دانش بنیان، مطالعه‌موردی: واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در شهر تهران

صفحه 557-568
امیررضا اصنافی؛ داریوش مطلبی؛ میترا اولیایی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب