1.

صفحات آغازین

صفحه 1-6

2.

ارزیابی فنی بهره برداری فیلترهای دیسکی تجهیزات فیلتراسیون در سیستم های آبیاری میکرو

صفحه 1-9
مسعود غفاری؛ جابر سلطانی؛ مهدی اکبری؛ علی رحیمی خوب

3.

اثر مدیریت آبیاری با آب شور بر شوری خاک در یک دوره تناوب زراعی

صفحه 11-25
محمد فیضی؛ سعید سعادت

4.

پیش بینی احتمالاتی اثرهای تغییر اقلیم بر آبخوان آبرفتی دشت همدان - بهار

صفحه 27-41
همت سلامی؛ حمیدرضا ناصری؛ علیرضا مساح بوانی

5.

ارزیابی و مقایسه روش بهینه سازی چند سطحی و مدل IPARM در تخمین پارامترهای نفوذ در آبیاری جویچه ای

صفحه 43-54
پیام کمالی؛ حامد ابراهیمیان؛ وحید رضا وردی نژاد

6.

بررسی روش های مختلف آبیاری و مدیریت آب بر عملکرد و کارایی مصرف آب سیاه دانه

صفحه 55-67
هوشنگ قمرنیا؛ حدیٍث خسروی؛ زهرا جلیلی؛ صحبت‌اله بهرامی نژاد

7.

برآورد ضریب هوادهی در مدیریت کیفی آب رودخانۀ دیناچال، با استفاده از روابط تجربی و روش های عددی

صفحه 69-79
مهدی محمدی قلعه نی؛ کیومرث ابراهیمی؛ محمدحسین امید

8.

کنترل و مدیریت سیلاب با شبیه‌ساز توانمند جریان‌های غیرماندگار در رودخانه

صفحه 81-96
قاسم میرزائی؛ جمال محمد ولی سامانی؛ مهدی مظاهری

9.

اولویت بندی سناریوهای تخصیص آب سد زاینده رود به مصرف کنندگان مختلف؛ با رویکرد مدل های خبرۀ تصمیم گیری چند شاخصه

صفحه 97-113
محبوبه غزالی؛ عباس روزبهانی؛ تورج هنر؛ فاطمه محمدی

10.

اثر افزایش راندمان آبیاری بر نوسانات سطح آب زیرزمینی (مطالعۀ موردی: دشت عجب‌شیر، آذربایجان شرقی)

صفحه 115-127
جعفر نیکبخت؛ زهرا نجیب

11.

ارزیابی سامانه‌های آبیاری بارانی متحرک خطی (لینیر) اجراشده در دشت قزوین

صفحه 129-137
عبدالصمد کاغذلو؛ عباس ستوده‌نیا؛ پیمان دانش کار آراسته

12.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-10


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب