1.

صفحات آغازین

صفحه 1-5

2.

بررسی نحوۀ گسترش فیزیکی شهر ارومیه با استفاده از مدل های کمی

صفحه 411-422
اصغر عابدینی؛ علی مصیب زاده؛ مهسا شکرانی

3.

رتبه‌بندی نواحی روستایی براساس میزان رضایت از کیفیت زندگی با استفاده از مدل تصمیم‌گیری کوپراس (مطالعۀ موردی: دهستان نورآباد، بخش مرکزی شهرستان دلفان، استان لرستان)

صفحه 423-437
سید علی علوی؛ احدالله فتاحی؛ یاسر رمضان نژاد؛ ابراهیم خلیفه

4.

کاربرد فرایند برنامه ریزی اختیار راهبردی به عنوان رهیافتی در برنامه ریزی تجدید حیات شهری در ساماندهی الگوهای رفتاری شهروندان (مطالعۀ موردی: خیابان سپه قزوین، اولین خیابان طراحی شدۀ ایران)

صفحه 439-450
سید محمد رضا خطیبی

5.

ارزیابی سطح توسعۀ پایدار در محله‌های باغ‌شهر تاریخی میبد

صفحه 451-462
محمد حسین سرایی؛ یحیی علیزاده شورکی

6.

بررسی تاثیر ساختار فیزیکی- کالبدی فضاهای شهری بر امنیت محیطی (مطالعه موردی: منطقه ثامن شهر مشهد)

صفحه 463-476
سیدموسی پورموسوی؛ فرضعلی سالاری سردری؛ سید دانا علی زاده؛ مریم بیرانوندزاده؛ مصطفی شاهینی فر

7.

سنجش جدایی گزینی اکولوژیکی شهری با استفاده از شاخص های اندازه گیری تک گروهی (مطالعۀ موردی: شهر تکاب)

صفحه 477-491
فریدون بابایی اقدم؛ محمد امین عطار؛ سمیه روشن رودی؛ ابوذر مطیع دوست

8.

ارزیابی توسعه یافتگی بخش مسکن در سطوح ناحیه ای با بهره گیری از مدل تحلیل عاملی (مطالعۀ موردی: ناحیۀ میانی استان همدان)

صفحه 493-505
مجید شمس؛ امیر رحمانی؛ عبدالله مسلسل

9.

تحلیل تأثیر اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها بر شاخص‌های سلامت شهری (سلامت تغذیه و امنیت غذایی) در منطقه‌های چهارگانة کلان‌شهر قم

صفحه 507-527
احمد پوراحمد؛ علی مهدی؛ معصومه مهدیان بهنمیری

10.

تحلیل توزیع فضائی کاربری مسکونی از طریق بررسی تراکم های شهری و نقش آن در توسعۀ پایدار شهر (مطالعۀ موردی : شهر میاندوآب)

صفحه 529-541
آزیتا رجبی؛ رسول ملکی نظام آباد

11.

رویکردی نو در بازتعریف جغرافیای سیاسی

صفحه 543-556
مراد کاویانی راد

12.

تغییرهای ساختار جمیعتی جمهوری اسلامی ایران: آسیب شناسی و ظرفیت سنجی مسائل امنیتی

صفحه 557-575
افشین متقی

13.

عناصر و مولفه های قلمرو سازی گفتمانی در ژئوپلیتیک انتقادی

صفحه 577-588
رسول افضلی؛ مرجان بدیعی ازنداهی؛ یاشار ذکی؛ وحید کیانی

14.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-26


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب