1.

گفتمان نوسازی و واگرایی سیاست‌های توسعه و بهره‌برداری‌های کشاورزی

صفحه 1-26
رضا خسروبیگی برچلویی؛ جعفر جوان

2.

ارزیابی جایگاه توسعة کشاورزی ارگانیک در مناطق روستایی ایران مطالعة موردی: تولیدکنندگان محصولات ارگانیک گواهی‌شده و درحال گذار

صفحه 27-45
سید حسن رضوی؛ مهدی پورطاهری؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری

3.

شناسایی چالش‌های بازاریابی کارآفرینان کشاورزی شهرستان کرمانشاه

صفحه 47-64
رضوان قمبرعلی؛ حسین آگهی؛ امیرحسین علی بیگی؛ کیومرث زرافشانی

4.

گردشگری غذا، فرصتی برای توسعة پایدار روستایی در ایران

صفحه 65-96
حسن ایزدی

5.

ارزیابی جایگاه آبزی‌پروری در معیشت پایدار روستایی کشاورزان شهرستان زاهدان

صفحه 97-116
محبوبه شهرکی؛ مریم شریف زاده

6.

بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر آگاهی‌های زیست‌محیطی روستاییان (مطالعه موردی: دهستان جاغرق شهرستان بینالود)

صفحه 137-158
غلامرضا خوش فر؛ صادق صالحی؛ زینب وصال؛ محمدرضا عباس زاده

7.

تبیین تأثیر الگوهای اسکان مجدد بر توسعة ‌‌پایدار روستایی مطالعة موردی: روستاهای سیل‌زدة شرق استان گلستان

صفحه 117-136
امین محمدی استادکلایه؛ سید حسن مطیعی لنگرودی؛ محمد رضا رضوانی؛ مجتبی قدیری معصوم

8.

بررسی عوامل موثر بر انگیزه جوانان روستایی برای انتخاب مشاغل کشاورزی مطالعه موردی: شهرستان گنبد کاووس

صفحه 159-186
سارا مخت؛ اصغر باقری؛ فاطمه شفیعی؛ حسین شعبانعلی فمی

9.

واکاوی عوامل بازدارندة مدیریت نوین روستایی در استان همدان

صفحه 187-208
کریم نادری مهدیی

10.

چالش‌های استقرار مدیریت روستایی در روستاهای کوچک و پراکندة کشور

صفحه 209-232
علیرضا دربان آستانه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب