1.

تأثیر روش کاربرد افزودنی‏‏های مقاومتِ تر بر خواص کاغذ

صفحه 469-478
یحیی همزه؛ رحیم یدالهی؛ حسین مهدوی؛ شادمان پورموسی

2.

مطالعة رفتار حرارتی و انتشار فرم‏آلدهید رزین‌اوره‏فرم‏آلدهید اصلاح‌شده با فورفورال

صفحه 479-490
رباب غفاری؛ کاظم دوست حسینی؛ سید احمد میرشکرایی؛ علی عبدالخانی

3.

تأثیر پوشش کیتوزان‌ـ پلی‏وینیل الکل با نایسین بر خواص ضد‌باکتری کاغذهای بسته‏‏ بندی

صفحه 491-502
معصومه ملایی؛ محمد آزادفلاح؛ فرامرز خدائیان چگینی؛ یحیی همزه

4.

ارزیابی امکان نمونه‏گیری سطحی برای برآورد کیفیت چوب (طول الیاف و دانسیته) در درختان صنوبر سرپا

صفحه 503-515
ابراهیم لشکربلوکی؛ کامبیز پورطهماسی؛ رضا اولادی؛ محسن کلاگری

5.

استفاده از هیدروکسید منیزیم به جای هیدروکسید سدیم در مرکب‏ زدایی مخلوط کاغذهای روزنامه و مجله باطله

صفحه 517-529
حمیدرضا مهری ایرائی؛ علی قاسمیان؛ محمد هادی آریائی منفرد

6.

عملکرد آنزیم پکتیناز در بهبود ویژگی‏های خمیرکاغذ روزنامة مرکب‏زدایی‌شده به‏روش شست‌وشو

صفحه 531-545
مقدسه اکبری؛ ایمان اکبرپور؛ حسین رسالتی؛ منیره ایمانی

7.

تولید نانونقرة میکروبال و استفاده از آن در کاغذ با هدف بهبود خواص ضدباکتری آن

صفحه 547-557
الیاس افرا؛ مریم محمدی؛ احمد رضا سراییان سراییان؛ رضا ایمانی

8.

تأثیر اصلاح شیمیایی آرد چوب بر خواص مکانیکی استاتیکی و دینامیکی چندسازة حاصل از پلی‏پروپیلن

صفحه 559-572
بهزاد کرد؛ مهرداد رودکلی نجاتی؛ عبدالله نجفی

9.

تأثیر نوع اتصال در لایة میانی و نوع روکش در لایة سطحی بر خواص مکانیکی تخته‏ ردیفی

صفحه 573-590
وحید معظمی؛ مرتضی ناظریان

10.

ارزیابی وضعیت حفاظت و نگهداری جاده در منطقة ارسباران

صفحه 591-613
منیژه طالبی؛ باریس مجنونیان؛ احسان عبدی؛ محمدرضی الهیان

11.

تحلیل شبکة نهادی در سیاست‌گذاری منطقه‏ ای جنگل‏ های خشک زاگرس (منطقة مطالعه‌شده: شهرستان بویراحمد)

صفحه 615-623
مهدی قربانی؛ ربانه روغنی؛ مه رو ده بزرگی

12.

بررسی کارایی مدل هیدرولوژیک HEC- HMS در شبیه‏ سازی هیدروگراف سیلاب حوضه‏ های آبخیز جنگلی (مطالعة موردی: جنگل خیرود)

صفحه 625-639
مریم مرادنژادی؛ مقداد جورغلامی؛ آرش ملکیان

13.

تأثیر جنگل‌کاری‏ های کاج تهران و سرو نقره ‏ای بر باران ‏ربایی در اقلیم نیمه‏ خشک

صفحه 641-653
سید محمد معین صادقی؛ پدرام عطارد

14.

ارزیابی روند تغییرات مشخصه‏ های کمّی در یک تودة طبیعی بخش چلیر جنگل خیرود

صفحه 655-665
سمیرا ساسانی فر؛ منوچهر نمیرانیان؛ نصرت الله ضرغام

15.

کاربرد تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) در برآورد کارایی فنیِ نهالستان‌ها (مطالعة موردی: 16 نهالستان در شمال)

صفحه 667-683
محمد باقر خدایی؛ علی اقتصادی؛ ملیحه محمدی نسب

16.

اثر هرس ریشه بر فیزیولوژی و مورفولوژی نهال ارس (Juniperus excelsa M.Bieb.)

صفحه 685-697
هادی درودی؛ ابراهیم خسروجردی؛ معصومه شهابی

17.

تغییرات پوشش گیاهی و ویژگی‏ های خاک جنگل معتدله پس از اجرای شیوة تک‏ گزینی (مطالعۀ موردی: جنگل گلبندـ نوشهر)

صفحه 699-714
جواد اسحاقی راد؛ آمنه خانعلیزاده

18.

پاسخ‏ های مورفو‌ـ فیزیولوژی نهال‏ های اقاقیا (.Robinia pseudoacacia L) به تنش خشکی

صفحه 715-727
ناصر نوروزی هارونی؛ مسعود طبری کوچکسرایی

19.

چکیده انگلیسی

صفحه 1-20


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب