1.

آریوس و آریانیسم در سنت مسیحی: زمینه‌ها، پیامدها

صفحه 653-686
حسین کلباسی اشتری؛ سارا قزلباش

2.

بررسی ادلۀ عقلی و نقلی اندیشۀ تقارن حدوث نفس و بدن از دیدگاه ملاصدرا و اندیشمندان نخستین امامیه

صفحه 687-720
محمدحسین منتظری؛ یحیی کبیر

3.

پلانتینگا و مسئلۀ عقلانیت خداباوری

صفحه 721-736
حسن قنبری

4.

بررسی و نقد اخلاق تکاملی توصیفی و اخلاق تجربی

صفحه 737-768
فرح رامین

5.

قرآن و آموزة نامیرایی نَفْس

صفحه 769-794
علی راد

6.

کارکرد فردی و اجتماعی دین از دیدگاه ابنسینا

صفحه 795-830
ذبیح مطهری خواه

7.

وحدت وجود از منظر علامه محمدتقی جعفری

صفحه 831-854
عبدالله نصری؛ حمزه نادعلی زاده

8.

بررسی و تبیین اصول روش اندیشۀ فلسفی ملاصدرا

صفحه 855-884
ابوالفضل مزینانی؛ حوران اکبرزاده

9.

چکیده انگلیسی

صفحه 1-8


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب