1.

بررسی روش‌های مختلف آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از سنجش از دور و GIS (مطالعۀ موردی: منطقۀ سرابله، استان ایلام)

صفحه 1-13
صالح ارخی

2.

تعیین جنسیت گونۀ گرگ (Canis lupus) و سگ (Canis lupus familiaris) با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره کروموزوم Y

صفحه 15-21
مرضیه اسدی آقبلاغی؛ محمد کابلی؛ حمید رضا رضایی؛ علی شعبانی

3.

برآورد ارزش تفرجگاهی باغ ارم شیراز با استفاده از روش ارزش‏گذاری مشروط

صفحه 23-30
رضا اسفنجاری کناری؛ سید احد محمودی؛ مهدی شعبان زاده

4.

بررسی الگوهای رفتاری خانوارها در رابطه با طرح تفکیک زباله در مبدأ (مطالعۀ موردی شهر مشهد)

صفحه 31-44
هانی حمزه کلکناری؛ محمد قربانی؛ فرزانه علیپوریان؛ اهون کاسب؛ سعید حطیطه

5.

بررسی تجمع فلزات سنگین منگنز، کادمیوم، کروم و سرب در صدف محار Pinctada radiata (Bivalvia: Pterioida) در جزایر هندورابی و لاوان، خلیج فارس

صفحه 45-52
معین رجائی؛ هادی پورباقر؛ حمید فرحمند؛ محمد صدیق مرتضوی؛ فریدون افلاکی؛ امیرحسین حمیدیان

6.

ارزیابی مناطق شکارممنوع به‌منظور ارتقا‌ به مناطق حفاظت‏ شده (مطالعۀ موردی منطقۀ شکارممنوع‌ـ سفیدکوه آرِسک شهرستان دامغان)

صفحه 53-65
برهان ریاضی؛ سعید مطهری؛ فرزاد امیراصلانی

7.

بررسی تغییرات پوشش گیاهی و تنوع گونه‏ای زیستگاه‏های سواحل ذخیره‏ گاه زیست‌کرۀ میانکاله با استفاده از ترانسکت‏های اکولوژیک

صفحه 67-81
شهریار سعیدی مهرورز؛ علیرضا نقی نژاد؛ زینب کاظمی گرجی

8.

ارزیابی کارایی شاخص‏های زیستی یگانه و چندگانۀ بزرگ بی‏مهرگان کفزی برای تعیین کیفیت آب (مطالعۀ موردی رودخانۀ جاجرود)

صفحه 83-93
زینب شیرچی ساسی؛ اصغر عبدلی؛ حسین هاشمی

9.

بررسی الگوهای توسعه در شهر ساری با استفاده از رهیافت اکولوژی سیمای سرزمین

صفحه 95-107
علی عسگریان؛ بهمن جباریان امیری؛ افشین علیزاده شعبانی؛ جهانگیر فقهی

10.

تأثیر سرمای شدید بر پوشش درختی و درختچه‏ای پارک‏های شهر تهران در سال 1386

صفحه 109-117
سمیرا طاعتی؛ وحید اعتماد

11.

بررسی قابلیت تجمع فلزات سرب و نیکل در ریشه و برگ اجتماعات دست‌کاشت درختان حرا (Avicennia marina) در بندر امام

صفحه 119-128
فرزانه منصوری؛ افشین دانه کار؛ نعمت الله خراسانی؛ سهراب اشرفی

12.

بررسی کارایی فیلترهای کیسه‌ای در حذف غبار و فلزات سنگین منتشره از کوره‌های قوس الکتریکی

صفحه 129-135
نبی ا... منصوری؛ فرهاد نژادکورکی؛ نرجس السادات موسویان ندوشن

13.

بررسی الگوهای رشد و دوشکلی جنسی جمجمه در خرس قهوه‏ای (Ursus arctos Linnaeus, 1758) در رشته‌کوه‏های البرز ایران

صفحه 137-154
باقر نظامی بلوچی؛ محمود کرمی؛ سهیل ایگدری؛ محمد کابلی

14.

‌ارزیابی تجزیۀ بیولوژیکی برخی از سموم کشاورزی کلره توسط باکتری‌های جدا‌شده (برخی از گونه‌های سودوموناس) از رودخانه‌های استان مازندران

صفحه 155-163
زهرا یعقوب زاده؛ رضا صفری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب