1.

صفحات آغازین

صفحه 1-3

2.

سخن سردبیر

صفحه 1-2

3.

جایگاه اصل احتیاطی در حقوق بین الملل محیط زیست

صفحه 167-179
سیدفضل اله موسوی؛ علیرضا آرش پور

4.

از عمومی شدن حقوق خصوصی تا خصوصی شدن حقوق عمومی: مشروعیت و قلمرو مداخلة دولت در اندیشة هابرماس

صفحه 181-193
علی مشهدی

5.

ارتباط های سیستمیک ماده 51 منشور ملل متحد

صفحه 195-213
حمید الهویی نظری

6.

تعدیل در قراردادهای اداری

صفحه 215-236
ولی رستمی

7.

پذیرش و اعتبار شهادت و شهادت کارشناسی در رویۀ دیوان بین المللی دادگستری

صفحه 237-253
سید حسین سادات میدانی

8.

تحولات عناصر تشکیل دولت: از مؤثر بودن به مشروعیت؟

صفحه 255-272
امیرحسین رنجبریان؛ مهسا فرحزاد

9.

جایگاه نمایندۀ ویژه دبیرکل در نظام ملل متحد و نقش آن در تحولات افغانستان

صفحه 273-293
عبدالعزیز دانش

10.

نقش دیوان کیفری بین المللی در رسیدگی به جنایات رژیم صهیونیستی علیه غزه (جنگ22 روزه)

صفحه 295-312
اسماعیل رجبی

11.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-8


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب