1.

صفحات آغازین

صفحه 1-4

2.

بررسی اثر چرخ‎دنده ای نامتقارن سود بودجه‎شده در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 143-160
علی اصغر انواری رستمی؛ زهره محمدی شاد؛ احمدرضا معروفی

3.

نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش اثرهای محدودکنندۀ تقسیم سود بر سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در مراحل چرخۀ عمر

صفحه 161-182
وحید تقی زاده خانقاه؛ مهدی زینالی

4.

بررسی تأثیر اطمینان بیش‌از‌حد مدیریت بر محافظه‌کاری؛ با در نظر گرفتن نظارت بیرونی

صفحه 183-202
احمد خدامی پور؛ مصطفی دُری‌سده؛ آزاده پوراسماعیلی

5.

بررسی و تحلیل محتوای تحقیقات علمی ـ پژوهشی حسابرسی در دو دهۀ اخیر

صفحه 203-220
محمدجواد ساعی؛ محمود لاری دشت بیاض؛ حسین فاتح گوش

6.

طراحی و تحلیل بازی استراتژیک مدیر ـ سهامدار: به‎کارگیری نظریه‌های بازی، مدیریت سود و حاکمیت شرکتی

صفحه 221-242
محسن عرب کیاسری؛ سامان عبدی

7.

تجزیه‎وتحلیل رابطۀ ریسک درماندگی مالی و بازده سهام

صفحه 243-262
محمد اسماعیل فدائی‌نژاد؛ سارا شهریاری؛ فرشاد سلیم

8.

بررسی رابطۀ بین ویژگی‌های حاکمیت شرکتی و وجه نقد نگهداری‎شده

صفحه 263-278
عزیز گرد؛ منصور محمدی؛ مجید گلدوست

9.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-7


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب