1.

صفحات آغازین

صفحه 1-9

2.

بررسی تحلیلی شریعت، طریقت و مقام محمدی در فیه‏مافیه

صفحه 1-22
آرزو ابراهیمی دینانی؛ محمدعلی خزانه دارلو

3.

تأثیر پیتر برگر در رویکردهای جامعه‌شناسی‌دین در زمان‌ معاصر

صفحه 23-48
فائزه ایزدی؛ حسین حیدری؛ جواد روحانی رصاف

4.

حاکمیت سیاسی در مکتب اعتزال با تأکید بر اندیشۀ قاضی عبدالجبار

صفحه 49-70
محمدتقی شاکر؛ عبدالهادی اعتصامی

5.

«رسالة ‏العشق» ابن‏سینا و تأثیر آن در ملاصدرا

صفحه 71-94
جعفر شانظری؛ مجید یاریان

6.

تحول وجودی انسان در قرآن و عهد جدید

صفحه 95-120
اسماعیل علی‌خانی

7.

تأملی بر «صراط مستقیم» از منظر ابن‏عربی و برخی از شارحان نظریه‏های عرفانی او

صفحه 121-146
محمد ابراهیم مالمیر؛ مریم ترکاشوند

8.

نظریه تعین اول در مکتب ابن‏عربی (تحلیل و نقد)

صفحه 147-172
محمد نصیری؛ محمد ملکی

9.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-7


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب