1.

دربارۀ گیسوری و سرکشی پهلوانان (ذیلی بر آراء ژرژ دومزیل در باب کارکرد جنگاوری)

صفحه 1-15
علیرضا اسماعیل‌پور

2.

هفت خاندان دورة هخامنشی در مدارک مکتوب و باستان‌شناختی: نمونۀ گبریاس

صفحه 17-36
بهمن فیروزمندی؛ علی بهادری

3.

پسوندهای فعلی در گویش لکی: ساخت ارگتیو، مطابقۀ فاعلی یا ضمیر پیوسته؟

صفحه 37-55
شجاع تفکری رضائی؛ عباس امیدی

4.

مکان‌یابی شهرهای جی و یهودیه در رستاق جی اصفهان و جابجایی مرکز قدرت تا برآمدن سلجوقیان

صفحه 57-76
علی شجاعی اصفهانی

5.

جایگاه بوداییان در ساختار حکومت ایلخانی

صفحه 77-92
کورش صالحی؛ محسن مرسلپور؛ فاطمه کولآبادی

6.

خاندان مَلِکان تبریز

صفحه 93-106
احمد گلی؛ بهروز ایمانی

7.

مروری بر بایگانی‌های دورۀ سلوکی با تکیه بر مطالعۀ اثر مهرها

صفحه 107-121
کمال الدین نیکنامی؛ رضا قاسمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب