1.

سخن عضو هیئت تحریریه

صفحه 127-130
عبدالرحیم گواهی

2.

بی‌عدالتی فضایی و مخاطرات انسانی مطالعة موردی: استان سیستان و بلوچستان

صفحه 131-148
محمدرضا حافظ‌نیا؛ مصطفی قادری حاجت

3.

تبیین مخاطرات ناشی از سیاست‌های ناکارامد خودکفایی بر منابع آبی در ایران

صفحه 149-167
محمد باقر قالیباف؛ سید محمد حسینی

4.

تحلیل حقوقی بیمة مخاطرات در تجارت الکترونیکی: با نگاهی به حقوق ایران

صفحه 169-188
محسن صادقی؛ وحید امینی

5.

کیفیت واکنش به زمین‌لرزة وان ترکیه با بزرگای 2/7: اول آبان 1390 برای کاهش مخاطرات

صفحه 189-202
مهدی زارع

6.

تحلیل همدیدی توفان‌های تندری مخاطره‌آمیز اصفهان

صفحه 203-215
مهدی خزایی؛ احسان مدیری؛ مهدی مدیری

7.

تحلیل و پهنه‌بندی فراوانی فصلی توفان‌های گردوغباری ایران به‌منظور کاهش مخاطرات

صفحه 217-239
صیاد اصغری سراسکانرود؛ بتول زینالی

8.

ردیابی مخاطرات پلایای حوض سلطان با بررسی آشفتگی در میکرولندفرم‌ها

صفحه 241-252
منیژه قهرودی تالی؛ خدیجه علی نوری

9.

بهبود نتایج پیش‌بینی وقوع زمین‌لغزش با استفاده از تئوری انتروپی شانون

صفحه 253-268
امین حسین‌پور میل‌آغاردان؛ رحیم علی عباسپور

10.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-9


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب