1.

آموزش حل مساله به مادران و اثربخشی آن بر حل مشکلات خانوادگی و روش فرزندپروری آنان

صفحه 1-12

2.

نیاز به شناخت: ساختار عاملی و تفاوت های جنسیتی در دانش آموزان

صفحه 13-28

3.

پیش بینی نشانه های اختلال وسواس فکری- عملی بر اساس دشواری تنظیم هیجان، تکانشوری و خشم

صفحه 29-49

4.

بررسی رابطه بین باورهای فراشناختی و خودکارآمدی معلمان با صلاحیت های حرفه ای آنان

صفحه 51-68

5.

ساخت و اعتباریابی آزمون سهل انگاری اجتماعی در مردان شهر تهران

صفحه 69-79

6.

اثربخشی آموزش‌ های شناختی- رفتاری بر کاهش اهمالکاری دانش‌آموزان

صفحه 81-88

7.

تحلیلی روانشناختی از نقش درختان در محیط‌های خرید شهری مطالعه موردی: کلانشهر مشهد

صفحه 89-102

8.

مقیاس مثبت نگری ایرانیان: ساخت و استانداردسازی

صفحه 103-130

9.

بررسی اثر مستقیم و غیرمستقیم اخلاق رابطه ای بر افسردگی و اختلال عملکرد جنسی با میانجیگری رضایت زناشویی و سطح ارتباطات

صفحه 157-170

10.

ساخت و مطالعه ویژگیهای روان سنجی مقیاس سه بعدی دلبستگی نوجوان به معلم

صفحه 171-182

11.

اثربخشی بازی درمانی بر توجه و تمرکز کودکان دارای اختلال یادگیری

صفحه 183-197


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب