1.

بررسی و اولویت‌بندی میزان حساسیت دستگاه‌ها جهت تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه با مدل مارتل و زاراس (مطالعۀ موردی: شرکت ماشین‎سازی تولید آتش)

صفحه 1-22
سیدحسین احمدی؛ نیما گروسی مختار زاده

2.

تحلیل تغییرات نیروی انسانی صنعت تایر خودروی سواری کشور با رویکرد پویایی‌های سیستمی

صفحه 23-48
مرتضی الهی؛ محمد مهدی لطفی

3.

زمان‎بندی درس‌های دانشگاه با به‎کارگیری هیوریستیک فرادست بر مبنای گراف

صفحه 49-70
خداکرم سلیمی فرد؛ غلامرضا جمالی؛ سلمان بابایی زاده

4.

ارزیابی کارایی با استفاده از مدل تحلیل پوششی دادههای فازی و اعمال محدودیت فازی برای کنترل اوزان و یافتن اوزان عمومی

صفحه 71-84
محمدرضا صادقی مقدم؛ علی حسین غریب

5.

آسیب‌شناسی عوامل مؤثر بر تأخیر در پروژه‌های منطقۀ 3 عملیات انتقال گاز ایران

صفحه 85-102
علی عطافر؛ محمد اقبالی

6.

تبیین نقش انتقال تکنولوژی در QFD فازی برای رقابتی‎شدن محصول (مورد مطالعاتی : شرکت ایران ترانسفوری)

صفحه 103-120
حسن فارسیجانی؛ محمدعلی ترابنده

7.

مدل ترکیبی تحلیل مؤلفه‌های اصلی و برنامه‌ریزی آرمانی برای انتخاب بالگردهای نظامی

صفحه 121-140
رحیم فوکردی؛ رضا علیخانی؛ محسن صادق عمل نیک

8.

شناسایی کارکردهای سازمان مادر: مطالعۀ موردی: سازمان‎های پروژه‎محور فعال در صنعت ساخت

صفحه 141-154
علی محقر؛ احمد جعفرنژاد؛ محمود گلابچی؛ یونس جبارزاده

9.

چکیده انگلیسی

صفحه 1-8


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب