1.

در آثار ژان- ماری گوستاو « دیگری » و « من » بررسی مؤلفه های توصیفی لوکلزیو ، رمان نویس معاصر فرانسوی

صفحه 7-26

2.

خوانش واسازانة نمایشنامة هنر نوشتة یاسمینا رضا

صفحه 27-44

3.

شیوه‌های بازنمایی تصمیم‌ناپذیری و سرگردانی و دغدغه‌های هویتی انسان معاصر در رمان قطار شب مارتین ایمیس

صفحه 45-60

4.

قصد و نیت در اندیشۀ دایر و تطبیق آن با آرای مولوی در مثنوی

صفحه 61-88
محمد بهنام فر؛ زهرا اصفهانی کندکلی

5.

بیلی باد ملوان در مرز میان رمانس و رمان: ملویل و تناقض‌‌های فرهنگی، فلسفی، و ادبی

صفحه 89-114

6.

بررسی پیوند تعلیق و شتاب روایت در رمان شازده احتجاب با نگاهی آسیب‌شناسانه به الگوی ژرار ژنت

صفحه 115-132

7.

بررسی نشانه‌شناختی اشعار برگزیدة‌ اخوان ثالث

صفحه 133-154

8.

شخصیت‌پردازی زنان در سه داستان کوتاه از اریک امانوئل اشمیت

صفحه 155-172

9.

در دفاع از قصه‏گویی: مطالعۀ تطبیقی سندباد بحری هزارویک شب و سرودۀ دریانورد روزگارهای دور ساموئل تیلر کلریج

صفحه 173-190

10.

بررسی تطبیقی پرندگان و صور خیال مرتبط با آنان در منطق‌الطیر عطار و انجمن مرغان چاسر

صفحه 191-208


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.