1.

مقایسۀ مدل رگرسیون درختی، شبکۀ عصبی مصنوعی و هارگریوز سامانی در برآورد تبخیرتعرق مرجع مناطق خشک

صفحه 149-160
میترا بخشوده؛ علی رحیمی خوب

2.

ارزیابی ریسک تأثیرات تغییر اقلیم بر عملکرد و فنولوژی رشد گندم (مطالعۀ موردی: شهرستان اهواز)

صفحه 161-175
مهدی دلقندی؛ علی رضا مساح بوانی؛ محمد جعفر آجرلو؛ سعید برومند نسب؛ بهرام اندرزیان

3.

توسعۀ مدل تصمیم‌گیری چندشاخصه برای انتخاب سامانه‌های اندازه‌گیری خودکار جریان در شبکه‌های آبیاری

صفحه 177-190
زینب حسین زاده؛ محمد جواد منعم؛ نسیم نهاوندی

4.

بررسی بازده آبیاری سیستم‌های آبیاری بارانی در منطقۀ خرم‌آباد

صفحه 191-202
زینب میخک بیرانوند؛ سعید برومند نسب؛ زهرا ایزد پناه؛ عباس ملکی

5.

تأثیر پتانسیل ماتریک خاک و الگوی کارگذاری لولة آبده بر عملکرد و کارایی مصرف آب خیار گلخانه‌ای

صفحه 203-214
محمد ذونعمت کرمانی؛ رسول اسدی

6.

بهینه‌سازی بهره‌برداری از سیستم چندمخزنی با استفاده از الگوریتم تکامل رقابتی جوامع (SCE) (مطالعۀ موردی: حوضۀ کرخه)

صفحه 215-228
کورش قادری؛ آناهیتا زلقی؛ بهرام بختیاری

7.

ارزیابی شاخص‌های حساسیت هیدرولیکی سازه‌های نیرپیک (مورد مطالعاتی شبکۀ آبیاری و زهکشی دشت ورامین)

صفحه 229-242
میناسادات سیدجواد؛ محمود مشعل

8.

تأثیر تنظیم pH و کلرزنی بر خصوصیات آب و پساب به‌منظور جلوگیری از گرفتگی قطره‌چکان‌ها

صفحه 243-254
عظیمه عسگری؛ مهدی قیصری؛ فاطمه صفریان؛ مهران شیروانی؛ سید حسین سقائیان‌نژاد

9.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-8


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب