1.

رویکرد برنامه‌ریزی وکالتی در برنامه‌ریزی شهری (موردپژوهی: شهر سبزوار، محلۀ گلستان)

صفحه 277-301
مجتبی رفیعیان؛ شیوا آجیلیان ممتاز؛ مهدی شیری پور

2.

سنجش میزان مشارکت شهروندان در زیباسازی شهری (مطالعۀ موردی: منطقۀ 6 تهران)

صفحه 303-322
احمد پوراحمد؛ حسین حاتمی نژاد؛ محمد احمدی

3.

مدل‌سازی گسترش کالبدی شهر مراغه با استفاده از روش رگرسیون لجستیک

صفحه 323-341
میرنجف موسوی؛ رسول یزدانی چهاربرج

4.

مدرنیته و تأثیر آن بر هویت‌یابی زنان در فضاهای عمومی شهری (مطالعه موردی پارک ائل‌گلی تبریز)

صفحه 343-370
طلا رشیدی؛ عباس ملک حسینی

5.

مکان‌یابی مسیرهای بهینۀ تردد دوچرخه مبتنی بر استانداردهای محلی و بین‌المللی با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله‌مراتبی معکوس (IHWP)

صفحه 371-389
قدیر صیامی؛ سید معین موسوی ندوشن

6.

رهنمودهای تئوری بازی در تحلیل مناقشۀ تغییر کاربری اراضی (مطالعۀ موردی: اراضی محلۀ دارآباد تهران)

صفحه 391-407
محمود ذوقی؛ امیر صفایی؛ بهرام ملک محمدی

7.

تغییرات نظام سلسله‌مراتب شهری در استان لرستان در دورۀ زمانی 90-1355

صفحه 409-433
ادریس باباخان زاده؛ اقبال پاهکیده؛ محمد رئوف حیدری فر؛ شورش آهنگری

8.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-27


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب