1.

مدلسازی توزیع مکانی بارش‌های رعد و برقی مناطق کوهستانی شمال‌غرب ایران، سال‌های 2010 تا 2012

صفحه 407-417
علی اکبر رسولی؛ سحر نصیری قلعه بین؛ خلیل ولیزاده کامران

2.

ارتباط پوشش گیاهی با دما و آلبدوی سطحی در دورة گرم سال با استفاده از داده‌های مودیس در شمال ایران

صفحه 419-434
حامد ادب؛ ابولقاسم امیراحمدی؛ آزاده عتباتی

3.

تحلیل تغییرات ناهنجاری‌ها و چرخه‌های آب قابل‌ بارش جوّ ایران

صفحه 435-444
حسین عساکره؛ مهدی دوستکامیان؛ هوشنگ قائمی

4.

توسعة بهینة شبکة باران‌سنجی با استفاده از روش کریجینگ و آنتروپی در محیط GIS (مورد مطالعه: حوضة آبریز کرخه)

صفحه 445-462
حسنعلی فرجی سبکبار؛ هادی محمودی میمند؛ سارا نظیف؛ رحیم علی عباسپور

5.

نقش عوامل آب‌وهوایی در تعیین تاریخ‌ آغاز کشت و طول دورة رشد کلزا با کاربرد مدل CropSyst (مورد مطالعه: استان‌های ساحل دریای خزر)

صفحه 463-476
فیروز مجرد؛ بهمن فرهادی؛ راضیه خیری

6.

امکان‌سنجی نواحی مستعد توسعة اکوتوریسم در شهرستان تالش با بهره‌گیری از GIS

صفحه 477-494
سعید خدائیان؛ نازنین فکری زاد؛ بهروز ارسطو

7.

ارزیابی روش‌های تحلیل شبکه (ANP) و تحلیل چندمعیارة مکانی در بررسی پتانسیل وقوع زمین‌لغزش در محدودة محور و مخزن سدها (مطالعة موردی: سد قلعه‌چای)

صفحه 495-508
شهرام روستائی؛ لیلا خدائی قشلاق؛ فاطمه خدائی قشلاق

8.

واکاوی همدید رخداد سیلاب آبان‌ماه 1390 در شهرستان‌های بهبهان و لیکک

صفحه 509-524
فرامرز خوش اخلاق؛ رضا صفایی راد؛ داود سلمانی

9.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-20


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب