1.

ساخت و بررسی روایی و پایایی پرسشنامه منابع استرس حاد کشتی گیران (SASWQ)

صفحه 141-160
محمد حسین قهرمانی؛ علیرضا فارسی؛ محمد علی بشارت؛ بهروز عبدلی

2.

بررسی اسنادهای علّی ورزشکاران نخبه و زیر نخبه ورزشکاران مرد ورزش‌های انفرادی (از دیدگاه ورزشکاران و مربیان)

صفحه 161-182
امیر عباس قلی پور؛ مهدی شهبازی؛ فضل اله باقرزاده

3.

مقایسۀ شادکامی زنان و مردان سالمند فعال و غیرفعال شهر تهران

صفحه 183-194
منصوره مکبریان؛ ولی‌اله کاشانی؛ کبری کاشانی؛ سمیه نامدار طجری

4.

تأثیر یک دوره برنامۀ تمرین تعادلی تکلیف منفرد و تکلیف دوگانه بر تعادل سالمندان

صفحه 195-215
حسام ایرانمنش؛ الهه عرب عامری؛ احمد فرخی؛ حمیده ایرانمنش

5.

مقایسۀ اثربخشی روش‌های تدریس سنتی و تلفیقی تربیت بدنی بر یادگیری درس علوم تجربی و توسعۀ مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان پسر پایۀ دوم مقطع راهنمایی

صفحه 217-230
سید امیراحمد مظفری؛ لیلا صباغیان‌راد؛ حجت حاتمی

6.

تفاوت‌های مرتبط با سن در کنترل قامت: بررسی نقش اطلاعات حسی

صفحه 231-243
جواد پرهیزکار کهنه اوغاز؛ احمد قطبی ورزنه؛ امیرحسین قربانی

7.

تأثیر خودگویی انگیزشی آشکار و نهان بر میزان درک فشار و عملکرد در فعالیت فزاینده تا حد واماندگی در کشتی‌گیران

صفحه 245-257
محمدصادق افروزه؛ حسن محمدزاده جهتلو؛ مصطفی ادریسی کلور؛ علی افروزه

8.

تأثیر پروتکل تمرینی شنا و دویدن بر عملکرد حرکتی، یادگیری، حافظۀ فضایی رت‌های پیر

صفحه 259-270
خدیجه ایران‌دوست؛ مرتضی طاهری؛ عباس صادقی

9.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-8


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب