1.

مقایسة مفهوم صالح در قرآن با مفهوم صدیق در مزامیر داوود

صفحه 1-17
رضا اکبری؛ محسن فیض بخش

2.

تطبیق رَدا در ادبیات یارسان با رَتا (راتا) در آیین زرتشتی

صفحه 19-28
سعید امامی؛ علی نظر نظری تاویرانی

3.

جنبش‌های نوپدید معنوی: دین یا عرفان؟

صفحه 29-50
بهزاد حمیدیه

4.

فنای از خود و مرگ خودخواسته در اندیشۀ عین‌القضات و یوحنا صلیبی

صفحه 51-62
لیلا رضایی؛ ابوالفضل محمودی

5.

وجود منبسط؛ در اندیشۀ سیدحیدر آملی و صدرالمتألهین

صفحه 63-84
پروین کاظم زاده؛ رحیم دهقان سیمکانی؛ مریم داورنیا

6.

بررسی و نقد جریان جبرگرایی عرفانی در دفاع از ابلیس

صفحه 85-109
عبدالله محمّدی پارسا؛ حسن سعیدی

7.

تحلیل انتقادی دیدگاه مکتب تفکیک در مورد رهیافت عقل‌گرایانۀ فلسفی به دین

صفحه 111-130
عباس یزدانی؛ محمد کریمی لاسکی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب