1.

بررسی تطبیقی الگوهای پولی با الگوهای تعدیل روند ساختاری نرخ ارز

حسین باستانزاد

2.

ارزیابی روشهای پیش بینی قمیت سهام و ارائه مدلی غیرخطی بر اساس شبکه های عصبی

دکتر حمید خالوزاده؛ دکتر على خاکی

3.

ارزیابی روش های پیش بینی ترکیبی : با رویکرد شبکه های عصبی - کلاسیک در حوزه اقتصاد

دکتر علی رجب زاده؛ دکتر عادل آذر

4.

بررسی اثرتورم برکسری بودجه از بعد هزینه ای و درآمدی در ایران

دکتر اسدا... فرزین وش؛ حسین اصغرپور؛ محمو د محمودزاده

5.

بررسی خوداشتغالی در مقایسه با اشتغال دستمزدی

دکتر هادى قوامى

6.

سیستم برنامه ریزی جهانی انرژی EIA

رضامحسنى

7.

آثار اجزاء مخارج عمومی برارزش افزوده و سرمایه گذاری بخش صنعت در ایران

الیاس نادران؛ هادى امیرى؛ على نصیرى


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب