1.

اثر سامانه‌های زهکشی شالیزار بر افت گسیل گاز گلخانه‌ای متان

صفحه 1-10
علی بخت فیروز؛ محمود رائینی سرجاز

2.

استفاده از رویکرد شبکة عصبی مصنوعی جهت پیش‌بینی کوتاه‌مدت سرعت باد (مطالعة موردی: ایستگاه هواشناسی جیرفت)

صفحه 11-20
بهرام بختیاری؛ نوذر قهرمان؛ اسحاق رحیمی

3.

تحلیل فراوانی دبی سیلاب براساس شبیه‌سازی مدل بارش‌ـ رواناب و توزیع‌های آماری

صفحه 21-32
بهرام ثقفیان؛ علیرضا قاسمی؛ سعید گلیان

4.

بررسی تأثیر آبیاری ناقص ریشه و کم‌آبیاری معمولی بر بهره‌وری آب و عملکرد و اجزای عملکرد گیاه ذرت

صفحه 33-44
فاطمه کاراندیش؛ مجید میرلطیفی؛ علی شاهنظری؛ فریبرز عباسی؛ مهدی قیصری

5.

QFD (کاربرد عملکرد کیفیت)، ابزاری در بهبود مدیریت و ارائة خدمات در شبکه‌های آبیاری و زهکشی (مطالعة موردی: شبکة آبیاری و زهکشی دشت قزوین)

صفحه 45-56
اعظم شریف نژاد؛ عاطفه پرورش ریزی؛ احمد پورزند

6.

ارزیابی برخی شاخص‌های زیستی خاک در حضور میکروارگانیسم‌های محرک رشد گیاه و آلودگی کادمیومی خاک

صفحه 57-68
سولماز کاظم علیلو؛ میرحسن رسولی صدقیانی

7.

تغییرات پروفیل پلاسمیدی چندسویة بومی سودوموناس فلورسنس تحت تأثیر مقادیر مختلف عناصر روی و کادمیوم

صفحه 69-80
حسینعلی علیخانی؛ پویان شهیدی صادقی؛ باقر یخچالی؛ هوشنگ علیزاده

8.

تأثیر شوری و منگنز بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و اکوفیزیولوژیکی پسته (Pistacia vera L.)

صفحه 81-94
وحید مظفری؛ زهره اسدالهی؛ احمد تاج آبادی پور؛ عبدالرضا اخگر

9.

تأثیر کرم خاکی ایسینیا فتیدا بر گیاه‌پالایی آنتراسن توسط گیاه چمن

صفحه 95-106
حسینعلی علیخانی؛ اکبر قویدل؛ باقر یخچالی؛ محمدرضا نقوی؛ احمدعلی پوربابایی؛ سمیه ناجی راد

10.

تغییر ویژگی‌های آزادشدن مس در ریزوسفر گندم تعدادی از خاک‌های آهکی

صفحه 107-122
حمیدرضا متقیان؛ علیرضا حسین پور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب