1.

زنان و پروژۀ زیبایی (مطالعۀ معانی ذهنی عمل جراحی زیبایی)

صفحه 453-478
امیر رستگار خالد؛ مهدی کاوه

2.

شناسایی تأثیرات یادگیری اجتماعی در خانواده بر میزان مهارت‌های پیش از ازدواج

صفحه 479-508
محمد اسماعیل ریاحی؛ توحید علیزاده

3.

مقایسۀ بین نسلی سرمایه‌های اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی در دسترس زنان در شیراز

صفحه 509-530
محمدتقی ایمان؛ مریم سروش

4.

مقایسۀ بهزیستی روان‌شناختی زنان سرپرست خانواده با زنان دارای سرپرست

صفحه 531-542
محمود جمالی؛ مژگان سپاه منصور؛ معصومه فلاحیان

5.

سبک زندگی ارتقادهندة سلامت زنان در سنین باروری (مطالعۀ موردی شهر شیراز)

صفحه 543-558
علی یار احمدی؛ فاطمه روستا

6.

شناسایی بازدارنده‌های گرایش زنان روستایی به مشاغل خانگی (مورد مطالعه: بخش سردرود شهرستان رزن)

صفحه 559-574
احمد یعقوبی فرانی؛ هاجر وحدت مودب؛ سمیه لطیفی

7.

مطالعة تطبیقی حضور زن در قوة مقننه: تحولات قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران

صفحه 575-594
حسین مسعودنیا؛ مینا نظری؛ نجات محمدی فر

8.

بازنمایی نقش اجتماعی‌ـ سیاسی زنان در کتاب‏های درسی مقاطع ابتدایی و راهنمایی

صفحه 595-610
فهیمه فرهمند پور؛ الهام بحرانی فرد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب