1.

مطالعۀ کیفی دلالت‌های معنایی غذا و تناول آن نزد زنان

صفحه 153-169
امید قادرزاده؛ احمد غلامی

2.

ارزیابی نگرش جنسیتی در طراحی فضاهای شهری (مطالعۀ موردی: پارک بانوان شمس تبریز)

صفحه 171-188
علی گلی؛ شاهرخ زادولی؛ فاطمه زادولی

3.

رابطه دینداری، نگرش به نقش های جنسیتی و نگرش به فرزند با تعداد واقعی و ایده آل فرزند

صفحه 189-208
مریم سروش؛ شعله بحرانی

4.

شناسایی و اولویت‌بندی موانع حضور زنان در پست‌های مدیریتی در صنعت نفت

صفحه 209-221
عالیه کاظمی؛ افسانه دهقانپور فراشاه

5.

سنجش رابطه شبکه‌های اجتماعی و رفتار سیاسی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه اصفهان

صفحه 223-236
سیدجواد امام‌جمعه‌زاده؛ زهرا صادقی نقدعلی؛ رضا محموداوغلی؛ محمودرضا رهبرقاضی

6.

سنجش میزان اختلالات خوردن و ارتباط آن با هوش هیجانی (مطالعۀ موردی دانشجویان دختر دانشگاه تبریز)

صفحه 237-252
محمد عباس زاده؛ محمدباقر علیزاده اقدم؛ مرضیه مختاری

7.

سنجش رابطۀ حمایت شبکه‏های اجتماعی غیررسمی و رضایت شغلی زنان در شهر اردبیل

صفحه 253-274
خدیجه سفیری؛ سوسن باستانی؛ لیلا قرانی دامداباجا

8.

عوامل مؤثر بر قدرت تصمیم‏گیری زنان در خانواده‌های شهر سپیدان

صفحه 275-293
اکبر زارع شاه آبادی؛ رقیه ماندنی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب