1.

بهبود مدل سرعتی لرستان با روش توموگرافی زمان سیر تلفیقی

صفحه 1-12
نعیمه السادات مقدسی؛ حسین هاشمی؛ محمدرضا قیطانچی

2.

بررسی عوامل کنترل‌کننده کیفیت مخزنی با استفاده از داده‌‌‌‌های لرزه‌‌ای در میدان نفتی شادگان

صفحه 13-29
ایرج مداحی؛ ناصر کشاورز؛ اصغر نادری؛ مصطفی حیدری؛ سجاد اسماعیل پور

3.

بهبود مدل پوسته فلات ایران با استفاده از بی‌هنجاری بوگه مدل EGM2008

صفحه 31-43
آرش متشرعی

4.

برآورد مؤلفه‎های واریانس مقادیر مرزی نامتجانس در فرایند انتقال به سمت پایین مسئله مقدار دومرزی تعیین ژئوئید با مرزهای ثابت و آزاد

صفحه 45-58
عباسعلی جمعه‎گی؛ عبدالرضا صفری

5.

مقایسه تبدیل مستقیم و معکوس داده‌های الکترومغناطیسی هوابرد حوزه بسامد برای یک مدل زمین لایه‌ای

صفحه 59-72
فرزاد شیرزادی‌تبار؛ بهروز اسکویی؛ مهرداد باستانی

6.

استفاده از روش لی- اولدنبرگ در برگردان سه‌بُعدی داده‌های مغناطیسی زمینی منطقه گزستان (استان یزد)

صفحه 73-88
بهرام یوسفی؛ بهروز اسکویی

7.

برآورد پارامترهای منابع مغناطیسی دوبُعدی از روی تابع‌های ویژه شامل اویلر، سیگنال تحلیلی و پاسخ تحلیلی بی‌هنجاری‌ها

صفحه 89-105
کمال علمدار؛ ابوالقاسم کامکار روحانی؛ عبدالحمید انصادری

8.

بهبود محاسبه اشباع آب در مخازن هیدروکربوری کربناته به‌‌کمک داده‌‌‌های چاه‌نگاری و آزمایشگاهی

صفحه 107-121
علی مرادزاده؛ یاسر سلیمی دلشاد؛ عزت‌‌اله کاظم‌زاده

9.

مقایسة تعیین پارامترهای وضعیت در هیدروگرافی با استفاده از سه و چهار گیرندة GNSS

صفحه 123-133
علیرضا آزموده اردلان؛ فرهنگ احمدی گیوی؛ محمدهادی رضوانی

10.

بررسی آماری توزیع اُزن کلی جوّ در منطقه ایران برای فصل‌های متفاوت، طی سال‌های 2007 و 2008

صفحه 135-149
زهرا شرعی‌پور؛ عباسعلی علی‌اکبری بیدختی؛ محمدعلی ثقفی

11.

کاربست روش ‌طیفی برای حل عددی معادلات آب کم‌‌عمق منطقه محدود

صفحه 151-162
حسین غلامی؛ علیرضا محب‌الحجه؛ سرمد قادر

12.

تعیین عمق نوری هواویزها با استفاده از داده‌ها‌‌ی دید افقی و سنجش از دور

صفحه 163-174
مسعود خوش سیما؛ عباسعلی علی‌اکبری بیدختی؛ فرهنگ احمدی گیوی

13.

مقایسه ‌‌الگوریتم‌‌های ‌‌تعیین‌‌پوش ‌‌بسته‌موج‌‌های ‌‌راسبی

صفحه 175-190
علیرضا محب‌الحجه؛ سارا کرمی

14.

شبیه‌سازی گسیل غبار با مدل پیش‌بینی عددی وضع هوا WRF-Chem و با استفاده از داده‌های جدید سطح در منطقه خاورمیانه

صفحه 191-212
مریم رضازاده؛ پرویز ایران‌‌نژاد؛ یاپینگ شائو


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب