1.

بررسی توانایی نانو ذرات اکسید آهن، در حذف رقابتی و بازیابی کروم شش و نیکل دو ظرفیتی از پساب معادن

صفحه 1-8
رازقه اخباری‌زاده؛ محمدرضا شایسته‌فر؛ اسماعیل دره زرشکی

2.

استفاده از الکترولیز در ارتقای راهبری راکتورهای بی‌هوازی

صفحه 9-16
گاگیک بدلیانس قلی‌کندی؛ شروین جمشیدی؛ علیرضا ولیپور

3.

بررسی روند تغییرات کیفیت آب زیرزمینی دشت اردبیل با استفاده از روش اسپیرمن

صفحه 17-28
فرناز دانشور وثوقی؛ یعقوب دین پژوه

4.

مقایسة دو روش مدل‌سازی با استفاده از شبکة عصبی- فازی در پیش بینی غلظت آلایندة مونوکسید کربن

الهه خزاعی؛ علی اصغر آل شیخ؛ محمد کریمی؛ محمد حسن وحیدنیا

5.

واکاوی رفتار روزانه جزیرة گرمایی شهر تهران

علی اکبر شمسی پور؛ مجتبی مهدیان ماهفروزی؛ هانیه اخوان؛ زینب حسین پور

6.

ارزیابی کارایی روشهای زمین آماری در تهیة نقشة تغییرات TDS و PH چشمه‌ها (مطالعة موردی: حوضة آبخیز میرده، کردستان)

کریم سلیمانی؛ جلال زندی؛ سیران زندی

7.

بررسی عوامل مؤثر بر بهره برداری از منابع آب و پایداری آن در شرایط جغرافیایی متفاوت در استان فارس

صفحه 67-78
محمد رضا رضایی؛ حمید محمدی؛ آیت اله کرمی

8.

مقایسه روشهای Logistic Regression , DRASTIC اصلاح شده و AHP- DRASTIC در بررسی آسیب پذیری آبهای زیرزمینی

صفحه 79-92
نورالله کرمی شاهملکی؛ سید محمودرضا بهبهانی؛ علیرضا مساح بوانی؛ کمال خدایی

9.

ارائه برنامة راهبردی مدیریت پسماندهای روستایی به روش A’WOT (مطالعة موردی : میناب)

صفحه 93-108
سید علی جوزی؛ محسن دهقانی؛ مرتضی زارعی

10.

مدل‌سازی تغییرات کاربری اراضی سواحل استان مازندران با استفاده از LCM در محیط GIS

صفحه 109-124
مهدی غلامعلی فرد؛ شریف جورابیان شوشتری؛ سید حمزه حسینی کهنوج؛ محسن میرزایی

11.

رویکرد GIS مبنا برای مدل‌سازی سه بعدی آلودگی صوتی با استفاده از مدل‌های سه بعدی شهر (مطالعة موردی: بخشی از منطقة سه تهران)

صفحه 125-140
حمیدرضا رنجبر؛ علیرضا قراگوزلو؛ علیرضا وفایی نژاد؛ هنک دی کلجور

12.

ملاحظات طراحی معماری در کاهش آلودگی‌های صوتی محیط‌های درمانی

صفحه 141-154
کریم مردمی؛ هاشم هاشم نژاد؛ ملیحه باقری؛ کسری حسن‌پور رحیم‌آباد

13.

تحلیل اکولوژیکی پارک‌های شهری (مطالعة موردی: مشهد)

صفحه 155-168
فرزانه رزاقیان؛ محمد رحیم رهنما؛ معصومه توانگر؛ حسین آقاجانی

14.

مکان یابی و تحلیل تناسب فضای سبز شهری با در نظر گرفتن اصول اکولوژیک (مطالعة موردی: پارک‌های محله‌ای بیرجند)

صفحه 169-178
الهام یوسفی؛ فاطمه قسامی؛ اسماعیل صالحی؛ محسن کافی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب