1.

تحلیل تطبیقی نگرش سیاسی زنان و مردان در شهر اصفهان (از محافظه کاری تا آزادی‌خواهی)

وحید قاسمی؛ زهرا ذاکری

2.

نرخ باروری و میزان مشارکت زنان در نیروی کار (مطالعه موردیِ کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا )

میثم موسایی؛ نادر مهرگان؛ روح الله رضایی

3.

تحلیل جنسیتی تصادف با تأکید بر مفهوم سبکِ زندگیِ سالم (مطالعه ی موردی: جوانان شهر تهران)

محمود شارع پور؛ ابوعلی ودادهیر؛ سکینه قربان زاده

4.

نقش ترکیب جنسیتی دانش آموزان در شاخه‌های نظری و مهارتی بر نرخ ورود دختران و پسران به دانشگاه‌ها

فائزه منشی؛ راضیه ظهره‌وند؛ فائزه ماشینی

5.

مطالعه‌ی ابعاد طرد اجتماعی زنان روستاییِ سرپرست خانوار در رابطه با وضعیت اشتغال و اقامت

سید احمد فیروزآبادی؛ علیرضا صادقی

6.

رهبران تحول‌بخش در مدرسه: مدیران زن یا مدیران مرد؟

حسن‌رضا زین‌آبادی

7.

تحلیل اثرات اشتغال زنان بر کیفیت زندگی آنان (مطالعه‌ی موردی: زنان شاغل در وزارت جهاد کشاورزی)

فاطمه جواهری؛ سید حسین سراج‌زاده؛ ریتا رحمانی

8.

سرمایه‌ی انسانی زنان و هم‌گرایی باروری در کشورهای آسیایی

حاتم حسینی

9.

تعامل در فضای سایبر و تأثیر آن بر هویت زنان در ایران (مطالعه ی موردی دانشجویان دختر دانشگاه تهران)

زهرا پیشگاهی فرد؛ سلمان انصاری‌زاده؛ افشین کریمی؛ فریاد پرهیز

10.

مطالعه ی نیازها، انگیزه‌ها و مشاغل مناسب زنان در بخش‌های دولتی

عصمت دانش


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب