1.

مؤلفه‌های توانمندی زنان و تبیین عوامل مؤثر بر آنها

علی شکوری؛ مریم رفعت جاه؛ معصومه جعفری

2.

تحلیل جنسیتی نقش های مورد انتظار و کاربسته زنان در خانواده

اعظم راودراد؛ هوشنگ نایبی

3.

دختران جوان و تجربة زنانگی(مطالعه موردی در میان دختران دبیرستانی شهر تهران)

محمد سعید ذکایی؛ معصومه قاراخانی

4.

واکاوی مسئله ازدواج و اعتبارسنجی یک راه‏حل

رسول صادقی؛ علی محمد قدسی؛ جواد افشارکهن

5.

عوامل اجتماعی مؤثر بر میزان پذیرش کلیشه های جنسیتی (مطالعه موردی جوانان کارآموز در مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان مازندران)

محمد اسماعیل ریاحی

6.

بازنمایی زنان در یک آگهی تجاری تلویزیونی

عباس کاظمی؛ آزاده ناظر فصیحی

7.

زن در شعر جمیل صدقی زهاوی

شهریار نیازی؛ آمنه جهانگیر اصفهانی؛ زهرا جهانگیر اصفهانی

8.

تحلیلی بر جایگاه زنان در نهادهای علمی و تخصصی نخبه

حیدر جانعلیزاده چوب بستی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب