1.

تحلیل پالینولوژیکی رسوبات دریاچه‎ی نئور به‎منظور بازسازی فازهای رطوبتی دیرینه دریاچه‎ی نئوردر اواخر پلئیستوسن و اوایل هولوسن

صفحه 1-20
قاسم عزیزی؛ طیبه اکبری ازیرانی؛ حسین هاشمی؛ مجتبی یمانی؛ مهران مقصودی؛ علی عباسی جغناب

2.

تهیّه‎ی نقشه‎ی واحدهای دگرسان به‎روش فیلتر سازگاریافته‎ی تنظیم اختلاط با استفاده از تصاویر ابرطیفی

صفحه 21-38
سعید گودرزی مهر؛ سیدکاظم علوی پناه؛ علی درویشی بلورانی

3.

ارتباط الگوهای پیوند از دور با میزان اُزون کلّی در اصفهان

صفحه 39-52
عباس آورین

4.

تعیین الگوهای سینوپتیک و توده‎های هوای مؤثّر بر فصول اقلیمی غرب ایران

صفحه 53-70
حسن ذوالفقاری؛ جعفر معصوم پور سماکوش؛ آذر جلیلیان؛ امان ا... فتح نیا

5.

ارزیابی دقّت مدل‌های رقومی ارتفاع (DEMs) حاصل از نقشه های توپوگرافی و مقایسه‎ی تطبیقی آن با DEM های ماهواره ای (مطالعه‎ی موردی: DEM های توپوگرافی و ASTERمنطقه‎ی آبغه در خراسان رضوی)

صفحه 71-86
سیدرضا حسین زاده؛ مهوش نداف سنگانی

6.

بررسی تغییر مورفولوژی بستر رودخانه پیش و پس از احداث سد با استفاده از HEC RAS و GIS (مطالعه‎ی موردی: منطقه‎ی پایین‎دست سدّ ستارخان اهر)

صفحه 87-100
محمد عاشوری؛ محمدحسین رضائی مقدم؛ زهرا پیری

7.

بررسی رابطه‎ی دمای سطح زمین با اعماق خاک (مطالعه‎ی موردی: استان کرمانشاه)

صفحه 101-118
فیروز مجرد؛ حدیث صادقی

8.

مدل‌سازی عددی و شبیه‌سازی بادهای روی حوضه‎ی دریاچه‎ی ارومیه

صفحه 119-134
علی شمسی پور؛ فهیمه نجیب زاده؛ زهرا زارعی چقابلکی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب