1.

مرگِ زمان، و هرمنوتیکِ عکسِ اجتماعی

صفحه 5-12
محمد حسن پور؛ علیرضا نوروزی طلب

2.

گوپت و شیردال در خاور باستان

صفحه 13-22
صدرالدین طاهری

3.

بررسی تأثیرات نقاشی ساسانی بر دیوارنگاره‌های سغدی

صفحه 23-32
ابوالقاسم دادور؛ محمد معین¬الدینی؛ الهام عصارکاشانی

4.

بررسی تأثیر تزیینات نگاره های بازمانده از مانویان در تزیین قرآن های قرون اولیه اسلامی موجود در موزه قرآن امام رضا (ع)

صفحه 33-44
علی اصغر شیرازی؛ ابوالفضل صادقپور فیروزآباد

5.

نقوشِ موجوداتِ ترکیبی در هنر سفالگری دوران اسلامی ایران

صفحه 45-54
سیدهاشم حسینی

6.

بازشناسی تشابهات معماری بودایی با مقابر و عودسوزهای مفرغیِ سده های آغازین اسلامی

صفحه 55-66
علیرضا بهارلو؛ عباس اکبری

7.

پژوهشی بر توپی های گچی ته آجری با رویکرد به مسجد جامع یزد

صفحه 67-74
حمید بهداد؛ بهنام جلالی جعفری

8.

طراحی سیستم کرایه‌ی دوچرخه برای جزیره کیش با رویکرد کاربر محور

صفحه 75-82
ندا باطنی پور؛ یاسمن خداداده؛ نازنین محمد¬پور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب