1.

بررسی تباین کلی اصطلاحات دستوری در زبان فارسی و آلمانی در آموزش زبان آلمانی

صفحه 5-20
حسن پروان؛ حسین سرکار حسن خان

2.

مقایسه اثربخشی آموزش راهبردهای تمرین ذهنی بر توانایی یادگیری واژه‌های زبان انگلیسی در دانشجویان

صفحه 21-36
علی پوردریایی نژاد

3.

آموزش زبان‌های خارجی در پرتو چالش‌های تدریس فرهنگ

صفحه 37-55
فرزانه تاج آبادی؛ فردوس آقاگل زاده

4.

مقایسة آموزش زبان با استفاده از نقشة مفهومی فردی و مشارکتی با شیوة سنتی

صفحه 57-75
احمد خامسان؛ زهرا برادران خاکسار

5.

پژوهش‌های فرایندمدار: حلقة مفقودة مطالعات ترجمه در ایران

صفحه 77-90
کامران شیروانی

6.

بررسی همانندی‌ها و ناهمانندی‌های عملکرد پسوندها در زبان فارسی و اسپانیایی

صفحه 91-110
علی فیض الهی

7.

تحلیل فرایندهای واجی در فارسی‌زبانان 2 تا 4 ساله شهر تهران بر پایة نظریة واج‌شناسی تولیدی

صفحه 111-128
الهام میرمسیب؛ پرویز البرزی ورکی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب