1.

عمربن جاحظ ادیب فیلسوف

صفحه 1-26
محسن جهانگیری

2.

روابط بینامتنی در اسکندرنامه‌های منظوم (فردوسی، نظامی و امیرخسرو)

صفحه 27-44
محمود عابدی؛ محمد پارسانسب؛ سیما عباسی

3.

اطلاعاتی درباره قطب الدین محمدبن احمد جام ژنده پیل همراه با نقد بخشی از مقدمه مصحح چاپ جدید حدیقه الحقیقه

صفحه 45-66
علی محمد موذنی؛ محمود ندیمی هرندی

4.

عجز از بیان: قرائتی از روانکاوانه از داستان(سه قطره خون)

صفحه 67-88
حسین پاینده

5.

نمود ایما(زبان ایما یکی از شاخص های برجسته مقالات شمس)

صفحه 89-120
علی محمدی

6.

خلقت آدم در اسطوه آفرینش مانوی(بررسی فصل 64 کفالای قبطی نسخه برلین)

صفحه 121-132
محمود جعفری دهقی؛ سمیه مشایخ

7.

روایت شعر و جایگاه راویان اشعار

صفحه 133-150
باقر قربانی زرین


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب