1.

بررسی تأثیر عملکرد مدیران بر اظهارنظر حسابرس مستقل در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 1-14
رضا جامعی؛ مهران هلشی؛ عبدالله حاجی عیدی

2.

بررسی ارتباط بین ارزش افزوده سرمایه فکری و عملکرد مالی، اقتصادی و بازار سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار ایران

صفحه 15-32
داود حسن پور؛ حمید رضا یزدانی

3.

تأثیر اقلام تعهدی غیرعادی بر گزارشگری حسابرسی

صفحه 33-50
فرزانه حیدرپور؛ معصومه توحیدلو

4.

بررسی تأثیر هزینه‌های اختیاری غیرعادی بر نقدشوندگی سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 51-62
سعید فتحی؛ سید عباس هاشمی؛ زهرا فیروزکوهی؛ علیرضا عجم

5.

بررسی رابطه بین جریان‌های نقدی آزاد و مدیریت سود از طریق فعالیت‌های واقعی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 63-78
حسین فخاری؛ مجتبی عدیلی

6.

ارزیابی کارایی متغیرهای حسابداری در سنجش بازده غیرعادی در رویدادپژوهی

صفحه 79-100
محمد حسین قائمی؛ قاسم عسگرزاده بلترک؛ جواد معصومی

7.

بررسی قابلیت پیش‌بینی قیمت سهام با استفاده از آزمون‌های نسبت واریانس و گام تصادفی در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 101-118
عزت اله عباسیان؛ محسن نظری؛ مریم ذوالفقاری

8.

نمایه

صفحه 119-122


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب