1.

مدیریت ریسک قیمتی واردات دانه روغنی سویا به وسیله بازار آتی‌ها

صفحه 479-492
مهدی پندار؛ عباس شاکری؛ حبیب الله سلامی

2.

ارزیابی باز توزیع درآمدی سرمایه‌گذاری در ارقام بادام دیرگل ایستگاه باغبانی سهند

صفحه 493-500
سید صفدر حسینی؛ علی شهنوازی؛ سعید یزدانی

3.

شبیه سازی سیاست حمایتی پرداخت مستقیم در زیربخش زراعت (کاربرد رهیافت برنامه ریزی اثباتی و حداکثر آنتروپی)

صفحه 501-511
محمدرضا بخشی؛ غلامرضا پیکانی

4.

عوامل موثر بر پذیرش عملیات مکانیکی حفاظت خاک در اراضی دیم شهرستان ایذه

صفحه 513-524
داود مومنی چلکی؛ باب اله حیاتی؛ قادر دشتی؛ ایوب رضایی

5.

بررسی ارتباط درآمد و استفاده ازآب دربخش کشاورزی کشورهای جهان

صفحه 525-533
محسن مهرآرا؛ عبدالناصر همتی؛ علی سایه میری

6.

عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی در شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای فنی مهندسی کشاورزی استان زنجان

صفحه 535-546
محمود احمد پور داریانی؛ حسین نیک بین؛ آصف کریمی

7.

شناسایی ویژگی‌های آموزشگر کشاورزی اثربخش در نواحی روستایی

صفحه 547-554
ندا علیزاده؛ حسن صدیقی

8.

واکاوی موانع پیاده‌سازی نظام مدیریت جامع کیفیت در دانشکده‌های کشاورزی دانشگاه‌های شمال غرب کشور

صفحه 555-565
روح اله رضایی؛ غلامرضا مجردی

9.

نگرش کشاورزان نسبت به آموزه های نوین کشاورزی: مطالعه شهرستان های مهریز و خاتم

صفحه 567-577
امیرحسین علی بیگی؛ محمد دره زرشکی؛ محمدرضا خاکی

10.

تاثیر ویژگی‌های شخصی و حرفه‌ای بهنژادگران بر نگرش آنها نسبت به بکارگیری بهنژادی مشارکتی

صفحه 579-588
امیر نعیمی؛ نگین بیگلری؛ فاطمه عباسی؛ غلامرضا پزشکی راد؛ محمد چیذری

11.

بررسی نگرش کشاورزان نسبت به خصوصی‌سازی خدمات ترویج کشاورزی(مطالعه موردی بخش شیرگاه استان مازندران)

صفحه 589-599
فاطمه رزاقی بورخانی؛ علی اسدی

12.

تحلیل عوامل مؤثر بر مهارت‌های حرفه‌ای اعضای هیأت علمی دانشکده‌های کشاورزی ایران

صفحه 601-613
احسان قلی فر؛ سید یوسف حجازی؛ سید محمود حسینی

13.

عوامل مؤثر بر رضایت‌مندی کشاورزان استان کردستان از سیستم‌های آبیاری بارانی

صفحه 615-625
سعید فعلی؛ سروه احمدی؛ سید جمال فرج الله حسینی

14.

بررسی سازوکارهای توسعه سرمایه اجتماعی در نظام آموزش عالی کشاورزی ایران

صفحه 627-645
فرحناز رستمی؛ حسین شعبانعلی فمی؛ خلیل کلانتری؛ محمد علی محمدی

15.

بررسی انگیزه پیشرفت اعضای هیات علمی براساس ابعاد رضایت شغلی مورد: پردیس کشاورزی و منابع‌طبیعی دانشگاه تهران

صفحه 647-654
محمد مختار نیا؛ احمد رضوانفر؛ مهتاب پور آتشی

16.

بررسی عوامل مؤثر بر میزان شناخت و آگاهی مدیران نسبت به بخش تعاون (مطالعه موردی تعاونی‌های کشاورزی استان تهران)

صفحه 655-667
فائزه هاشمی؛ ایرج ملک محمدی؛ حمید موحد محمدی

17.

آسیب شناسی مراکز آموزش کشاورزی استان همدان

صفحه 669-679
حشمت اله سعدی؛ سمیه لطیفی

18.

تحلیل دستاوردهای مورد انتظار از دوره کارآموزی در آموزش کشاورزی: مورد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

صفحه 681-691
ابوالقاسم شریف زاده؛ محمدرضا محبوبی

19.

تحلیل نگرش دانشجویان کشاورزی نسبت به یادگیری گروهی در دانشگاه رازی کرمانشاه

صفحه 693-704
زهرا اطهری؛ کیومرث زرافشانی؛ علی اصغر میرک زاده؛ عادل سلیمانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب