1.

ساخت مدل منطقه ای خطر حرکتهای توده ای با استفاده از ویژگی های کیفی و تحلیل سلسله مراتبی سیستم (AHP) مطالعه موردی حوزه آبخیز طالقان

حسن احمدی؛ شیرین محمد خانی؛ سادات فیض نیا؛ جمال قدوسی

2.

مقایسه روش زمین شناسی و روش ژئومورفولوژی برای مطالعات خاکشناسی در منابع طبیعی

محمد جعفری؛ فریدون سرمدیان؛ ابوالفضل معینی؛ علی سلاجقه؛ سادات فیض نیا

3.

بررسی آزمایشگاهی الگوی سه بعدی جریان در قوس رودخانه

علی سلاجقه؛ علی اکبر صالحی نیشابوری؛ حسن احمدی؛ محمد مهدوی؛ مسعود قدسیان

4.

توزیع تناوب سیل مشتق شده بر اساس آبنمود واحد لحظه ای ژئومورفو کلیمانتیک و تابع چگالی بارش مازاد حوزه (مطالعات موردی حوزه مند رجان

سعید سلطانی کوپائی؛ محمد مهدوی

5.

آنالیز منطقه ای جریانهای کم در حوزه های آبخیز استان تهران

محمد مهدوی؛ بهرام ثقفیان؛ محسن محسنی ساروی

6.

تاثیر عملیات کشاورزی (دیم کاری ) در تخریب اراضی در استان زنجان (خدابنده)

غلامرضا زهتابیان؛ محمد جعفری؛ بهرام امیری

7.

بررسی اثر بازدارندگی گونه های fusarium همراه ریشه نهال های افراپلت بر نماتود مولد زخم ریشه در منطقه بهشهر مازندران

علی برهانی؛ سید محمود اخوت؛ احمد خیری؛ حسن اشتیاقی

8.

نقش اکولوژیک ارتفاع از سطح دریا در تنوع گونه ای درختی جنگل های سیاهکل در شمال ایران

میر مظفر فلاح چای؛ محمد رضا مروی مهاجر

9.

بررسی موانع اقتصادی ، اجتماعی در اجرای عملیات طرح جنگلداری در منطقه کیاسر – مازندران

شیرزاد محمد نژاد کیاسری؛ شعبانعلی نوروزی؛ عباس علیپور

10.

بررسی تاثیر آستا گزانتین جیره غذایی بر ذخیره بر ذخیره آستا گزانتین تخمک و قابلیت لقاح در مولدین قزل آلای رنگین کمان

امیر عباس بازیار لاکه؛ محمد رضا احمدی؛ باقر مجازی امیری

11.

غنی سازی ناپلیوس آرتمیا ارومیانا با امولسیون اسیدهای چرب و بررسی متابلیسم HUFA تحت انکوباسیون سرد

رامین مناف فر؛ بهروز ابطحی؛ ناصر آق

12.

معیارهای طراحی مناطق تفرجگاهی پارک های ملی ایران نمونه مطالعاتی : تفرجگاه گلشن پارک ملی گلستان

هما ایرانی بهبهانی؛ مرجان محمد زاده؛ سید حامد میر کریمی

13.

کاربرد مواد زاید جامد در تصفیه پسابهای حاوی فلزات سنگین

افسانه شهبازی؛ نعمت ا.. خراسانی؛ کاظم نصرتی

14.

تعیین نسبت نیکل و وانادیوم ناشی از آلودگی های نفتی در صدف خوراکی و مروارید ساز در حاشیه سواحل استان هرمزگان

ثمر مرتضوی؛ عباس اسماعیلی ساری؛ علیرضا ریاحی بختیاری

15.

بهبود ویژگی های نوری خمیر سودای باگاس با استفاده از رنگبری تکمیلی به وسیله هیدروسولفیت سدیم

علی عبد الخانی؛ سید احمد میرشکرایی

16.

بررسی امکان تولید خمیر بیوسودا از باگاس نیشکر

علی اکبر عنایتی؛ بهمن سلیمی

17.

بررسی ساختار اناتومی ، بیومتری الیاف و برخی ویژگی های فیزیکی چوب کلن های صنوبری دلتوییدس در استانه اشرفیه استان گیلان

ابراهیم لشکر بلوکی؛ داود پارسا پژوه

18.

بررسی و مطالعه جوانه زنی در گونه درمنه کوهی

سید اکبر جوادی؛ حسین آذرنیوند

19.

بررسی اثر تنش خشکی و آبیاری مجدد در مراحل اولیه رویشی گراس های دایمی فصل سرد پس از استقرار

علی گزانجیان؛ نیر اعظم خوش خلق سیما؛ محمد علی ملبوبی؛ اسلام مجیدی

20.

مطالعه اثر فشردگی خاک توسط انواع چرخ فشار ماشین بذرکار مرتعی بر جوانه زنی و رشد گیاه اسپرس (onobrychis sativa)

سعید مینایی؛ حسین احمدی چناربن؛ محمد کاظم عراقی

21.

نمایه (index) سال 1383(شماره های 1-57 و2-57 و3-57 و4-57)

-


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب