1.

تغییرات عمق موهو در زیر زاگرس مرکزی (منطقه شیراز) با استفاده از امواج تبدیل‌یافته Ps

صفحه 1-13
نرگس افسری؛ فتانه تقی‌زاده فرهمند؛ محمدرضا قیطانچی؛ اعظم سلیمانی

2.

تغییرات عمق موهو و نسبت VP/VS در گستره اصفهان با استفاده از تحلیل تابع انتقال گیرنده

صفحه 15-24
احمد سدیدخوی؛ زهرا علیخانی؛ فروغ صدودی

3.

بررسی ساختار سرعتی پوسته در زیر شبکه لرزه‌نگاری قوچان با استفاده از برگردان زمان سیر امواج زمین‌لرزه‌‌های محلی

صفحه 25-37
مصطفی جوان‌مهری؛ اسماعیل بایرام‌نژاد؛ محمدرضا قیطانچی؛ سید محمود اظهری

4.

تعیین سرعت امواج لرزه‌ای و مدل سرعتی پوسته فوقانی در ناحیه شبکه لرزه‌نگاری شیراز

صفحه 39-52
سید محمود اظهری؛ مهدی رضاپور؛ مصطفی جوان مهری

5.

برآورد فشار منفذی با استفاده از داده‌های لرزه‌ای بازتابی در یک میدان نفتی

صفحه 53-61
پریسا حجت‌نیا؛ محمدعلی ریاحی

6.

برآورد موجک لرزه‌‌ای با فاز مرکب با استفاده از تحلیل صفرهای تابع خودهمبستگی در حوزه Z

صفحه 63-72
امین روشندل کاهو؛ حمیدرضا سیا‌ه‌کوهی

7.

استفاده از نشانگر‌‌های لرزه‌‌ای مبتنی بر افق در تعیین گسل‌‌ها و شکستگی‌‌ها

صفحه 73-84
حامد محمدآبادی؛ علی عدالت؛ حمیدرضا سیاه کوهی

8.

مقایسه روش‌‌‌های SSR و H/V در تحلیل داده‌‌‌های مایکروترمور منطقه کامیاران

صفحه 85-92
حسین هاشمی؛ مهدیه معاذاللهی

9.

استفاده از تحلیل داده‌های گرانی در تعیین مدل پوسته و مقایسه با مدل هم‌ایستایی ایری- هیسکانن در دریای عمان

صفحه 93-98
عبدالرحیم عسکری؛ براتعلی فیض آبادی؛ وحید ابراهیم زاده اردستانی

10.

انتقال رو به پایین بی‌هنجاری‌‌های گرانی هلمرت برای تعیین دقیق ژئویید در ایران

صفحه 99-109
مهدی گلی؛ مهدی نجفی علمداری؛ پتر ونیچک

11.

تعیین شیب و تفکیک واحدهای زمین‌شناسی از روی داده‌های مغناطیس هوایی

صفحه 111-127
ابوالقاسم کامکار روحانی؛ داریوش شکری؛ علی مرادزاده

12.

وارون‌سازی سه‌بُعدی داده‌های مغناطیسی منطقۀ آهن‌دار سرخه-دیزج زنجان با استفاده از الگوریتم غیرخطی مارکوارت-لونبرگ

صفحه 129-146
هرمز جهانداری؛ بهروز اسکوئی؛ وحید ابراهیم زاده اردستانی

13.

استفاده از فضای بدون توپوگرافی برای حل مسئله مقدار مرزی استوکس–هلمرت

صفحه 147-159
مهدی گلی؛ مهدی نجفی علمداری؛ پتر ونیچک

14.

بررسی ساختار گسل مشا (جنوب البرز مرکزی) با استفاده از روش مگنتوتلوریک

صفحه 161-174
بهروز اسکوئی؛ مصطفی صیادی؛ صفیه امیدیان

15.

مقایسه عدم قطعیت مدل‌های تغییر اقلیم AOGCM-TARو AOGCM-AR4 در تاثیر بر رواناب حوضه در دوره آتی

صفحه 175-188
علیرضا کمال؛ علیرضا مساح بوانی

16.

توازن و امواج گرانی– لختی در یک مدل کژفشار دولایه‌ای

صفحه 189-201
محمد جغتایی؛ علیرضا محب الحجه؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی

17.

پیش‌بینی احتمالاتی بارش با استفاده از پس‌پردازش (post processing) برون‌داد یک سامانه همادی

صفحه 203-216
مجید آزادی؛ سعید واشانی؛ سهراب حجام

18.

برآورد پارامترهای کینماتیکی چشمه و بستگی بسامدی ضریب تضعیف موج بُرشی زمین‌لرزه‌‌ 28 خرداد 1386 کهک- قم

صفحه 1-16
حبیب رحیمی؛ غلام جوان دولوئی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب