1.

مفهوم‌پردازی عوامل زمینه‌ساز در به‌کارگیری گزینه‌های ابتکاری در فرایند تصمیم‌گیری کارآفرینان برتر ایرانی (راهبرد تحقیقی گروه کانونی)

صفحه 7-24
محمد حسن مبارکی؛ علی رضائیان؛ امیرمحمد کلابی

2.

تبیین نقش رابطه ی رفتار شبکه سازی در رفتار کارآفرینانه( مطالعه موردی:شرکت های مستقر در پارک های علم وفناوری)

صفحه 25-43
سعید نقابی؛ رضا زعفریان؛ محسن یوسفی؛ مهران رضوانی

3.

تأثیر اقدامات مدیریت راهبردی بر کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: شرکت سرمایه‌گذاری مهدتابان)

صفحه 45-64
محمدوزین کریمیان؛ حسن خلیلی؛ سعید صفری؛ داوود عابد آملی

4.

شناسایی الگوی کارآفرینی رسانه‌ای برای کسب‌وکارهای رسانه‌های دیجیتال کشور

صفحه 65-83
عباس نیک‌نژاد؛ سیدمحمد مقیمی؛ طاهر روشندل اربطانی

5.

شناسایی شاخص‌های خروجی عملکرد تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاهی براساس الگوی ترکیبیEFQM و AHP

صفحه 85-104
هادی زارع؛ آیدین سلام‌زاده

6.

شناسایی عوامل زیربنایی موثر بر تصمیمات مکان‌یابی کارآفرینان فعال در زمینه‌ی فناوری اطلاعات در شهر تهران با رویکرد پی.ال.اس

صفحه 105-126
ریحانه کشاورز فرد؛ ابوالقاسم عربیون

7.

بررسی عوامل اثرگذار برقصد کارآفرینانه‌ی دانشجویان کشاورزی دانشگاه آزاد ایلام

صفحه 125-144
مهدی رحمانیان کوشککی؛ محمد چیزری؛ علی هواسی

8.

بررسی تاثیر عوامل فردی و محیطی بر رفتار کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه کردستان

صفحه 145-163
فریدون احمدی؛ رضا شافعی؛ فرانک مفاخری‌نیا

9.

تعیین محدوده و ترتیب ارایه‌ی برنامه درسی برای ارتقای قابلیت‌های دانشجویان با استفاده از روش مدل‌یابی ساختاری تفسیری

صفحه 165-184
مرتضی رضایی‌زاده؛ محسن انصاری؛ محبوبه عارفی؛ ایمون مورفی

10.

مهارت‌های استادان و مربیان کارآفرینی برای پرورش کارآفرینان نوپا در دانشگاه‌ها

صفحه 185-201
قنبر محمدی الیاسی؛ مقصود فراستخواه؛ شیما فرخ


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب