1.

تأثیر واسطه ای خودکارامدی ورزشی بر رابطۀ بین کمالگرایی و اضطراب رقابتی

صفحه 5-27
محمدعلی بشارت؛ داود حومینیان؛ محمدحسین قهرمانی؛ بهنام نقی پورگیوی

2.

مقایسۀ رشد مهارت های حرکتی درشت کودکان پیش دبستانی با و بدون تجربیات حرکتی

صفحه 29-43
علی رضا فارسی؛ بهروز عبدلی؛ نرگس فعال؛ مریم کاویانی

3.

مقایسة سطح و الگوی نیازهای توجه در سرویس پرشی والیبال

صفحه 45-64
حمید صالحی؛ احمدرضا موحدی؛ غلامعلی قاسمی کهریزسنگی؛ عدنان غضنفری

4.

ارتباط اضطراب صفتی و حالتی با زمان واکنش و هوش ورزشکاران نخبه، غیرنخبه و غیرورزشکاران

صفحه 65-80
مهدی شهبازی؛ علی پشابادی؛ حسین عابدینی پاریزی

5.

مقایسة پنج عامل بزرگ شخصیتی بین مردان و زنان ورزشکار و غیرورزشکار

صفحه 81-98
جمال فاضل

6.

مقایسة اثر ترکیب های مختلف تمرین بدنی، مشاهده ای و تصویرسازی بر یادداری فوری و تأخیری مهارت سرویس بلند بدمینتون

صفحه 99-117
منوچهر قلخانی؛ علی حیرانی؛ وحید تادیبی

7.

هدف گزینی، عامل انگیزشی برای تسهیل یادگیری مهارت سرویس والیبال در مبتدیان

صفحه 119-135
الهام خدادادی؛ احمدرضا موحدی؛ حمید صالحی

8.

اثر دستورالعمل کانون توجه بیرونی حین تمرین راه رفتن بر شاخص های کینماتیکی گام برداری زنان سالمند

صفحه 137-153
ملیحه نعیمی کیا؛ الهه عرب عامری؛ حسن عشایری؛ رسول حمایت طلب؛ کامران آزما


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب