1.

بررسی واکنش واریته های مختلف گندم نان به شوری آب آبیاری

صفحه 1-10
داود افیونی؛ علی رضا مرجوی

2.

بررسی عملکرد ارقام مختلف کتان روغنی در منطقه ورامین

صفحه 11-17
حمید ایران نژاد؛ محبوبه پشتکوهی؛ زینب جوانمردی؛ رضا امیری

3.

بررسی خصوصیات بیولوژیکی و فنولوژیکی گل جالیز در پارازیتیسم با بادام رقم مامایی

صفحه 19-27
محمد علی باغستانی؛ دلاور بهروزی؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ حسن محمد علیزاده

4.

اثر تنش کم آبی بر عملکرد کلزای بهاره

صفحه 29-39
زینت حاجی هاشمی؛ غلام عباس اکبری؛ امیرحسین شیرانی راد؛ رضا امیری؛ شهریار دشتی

5.

اثر محلول پاشی با اوره بر خصوصیات پرتقال تامسون ناول

صفحه 41-47
آرزو دادرس نیا؛ اکبر فرقانی؛ بیژن مرادی؛ رضا فیفایی

6.

اثر تنش خشکی بر خصوصیات فتوسنتزی دو گونه بارهنگ

صفحه 49-63
اصغر رحیمی؛ محمدرضا جهانسوز؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ مجید پوریوسف؛ شهاب مداح حسینی

7.

اثر اتفن بر سهولت برداشت محصول بادام و کارایی آن در تأخیر گل دهی

صفحه 65-74
حمید معین راد

8.

تأثیر زمان برداشت بر شاخص‌های جوانه‌زنی بذر و رشد اولیه گیاهچه در شش رقم کلزا

صفحه 75-82
سید محمدرضا هاشمی؛ جعفر اصغری؛ مسعود اصفهانی؛ محمد ربیعی

9.

بررسی اثرات آللوپاتیک توتون بر جوانه زنی و رشد گیاهچه کلزا

صفحه 83-92
محمد یزدانی؛ همت اله پیردشتی؛ محمد علی اسماعیلی؛ محمد علی بهمنیار


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب