1.

تعیین شاخص‌های بومی برای سنجش نوآوری در ایران با استفاده از آزمون فرض فازی (مطالعه موردی: حوزه بیوتکنولوژی)

صفحه 11-37
حمیدرضا رضوانی؛ حسن‌علی آقاجانی؛ سیدنورالدین مقیمی درونکلایی

2.

مطالعه عوامل بازدارنده و انگیزشی برای نوآوری در بنگاه‌های کوچک منتخب ایران

صفحه 39-65
بهمن فکور؛ محمدتقی انصاری

3.

شناسایی عوامل مؤثر بر تصمیم به خروج سرمایه‌گذاران مخاطره‌پذیر

صفحه 67-83
نرگس ایمانی‌‌پور؛ مهدی کنعانی

4.

تبیین مؤلفه‌های توسعه کسب‌‌وکارهای کشاورزی در استان گلستان

صفحه 85-112
ابوالقاسم شریف‌زاده؛ محمدرضا محبوبی؛ ابوالقاسم عربیون

5.

بررسی سلسله‌مراتب نظام ارزشی کارآفرینان (مطالعه موردی: استان کرمانشاه)

صفحه 113-137
رضوان قمبرعلی؛ کیومرث زرافشانی؛ امیرحسین علی‌بیگی

6.

بررسی ارتباط هوش هیجانی با گرایش کارآفرینانه مطالعه موردی: سازمان‌های وابسته به شرکت نفت

صفحه 139-162
اکرم هادیزاده مقدم؛ حمید رامین‌مهر؛ سیدسجاد حسینی

7.

ارزیابی مقایسه‌ای نگرش‌های کارآفرینانه دانشجویان (مطالعه موردی: دانشجویان کارشناسی‌ارشد مدیریت کارآفرینی و مهندسی برق دانشگاه تهران)

صفحه 163-182
سعید جعفری مقدم؛ کاوه اعتمادی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب