1.

آثار اصلاح قیمت‌های انرژی بر انتشار آلاینده‌های زیست‌محیطی در ایران؛ مدل‌سازی تعادل عمومی محاسبه‌پذیر

صفحه 1-12
داود منظور؛ ایمان حقیقی

2.

بررسی تأثیر شدت انرژی و گسترش شهر‌نشینی بر تخریب ‌محیط زیست در ایران (تحلیل هم‌جمعی)

صفحه 13-22
محمد‌حسن فطرس؛ مهدی فردوسی؛ حسین مهرپیما

3.

تعیین ارزش حفاظتی تالاب قوریگل و کاربرد رهیافت فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) به منظور تمایز ارزش‌های مصرفی و غیرمصرفی

صفحه 23-34
صادق خلیلیان؛ محمد خداوردیزاده؛ محمد کاوسی کلاشمی

4.

بررسی ساختار مکانی گونة ملج (Ulmus glabra Hudson) به منظور مدیریت پایدار آن (مطالعة موردی: بخش گرازبن جنگل خیرود)

صفحه 35-44
وحید علی‌جانی؛ جهانگیر فقهی

5.

مقایسة غبارگیرهای الکترواستاتیکی و ونتوری اسکرابر در صنعت فولاد

صفحه 45-52
پرویز جعفری‌فشارکی؛ حمیدرضا جعفری؛ غلام‌رضا نبی‌بید‌هندی

6.

تحلیل الگوی تمرکز خدمات شهری و آثار زیست محیطی آن در شهر تهران

صفحه 53-64
فرانک سیف‌الدینی؛ حسین منصوریان

7.

توانایی‌های ژئوتوریسمی پارک ملی کویر با استفاده از مدل برنامه‌ریزی راهبردی فریمن

صفحه 65-78
ایران غازی؛ نیلوفر قدیری

8.

بررسی کمی کردن سنجه‌های سیمای سرزمین در حفاظت از الگوی کاربری اراضی پایدار (مطالعة موردی: استان کهگیلویه و بویراحمد)

صفحه 79-88
آرش کرمی؛ جهانگیر فقهی

9.

بررسی عوامل محدودکنندة توسعة بام‌های سبز در ایران بر پایة تحلیل سلسله مراتبی

صفحه 89-98
داود نهرلی؛ مهدی عبداللهی؛ مجتبی ولی بیگی

10.

غلظت و منشأ هیدروکربن‌های نفتی در رسوبات بندر انزلی

صفحه 99-106
ناصر حاجی‌زاده‌ذاکر؛ ایرج رحمانی؛ مونا مقدم؛ رامین شادی؛ عزیر عابسی

11.

حذف نفت خام از خاک به کمک شویندة زیستی

صفحه 107-116
سید‌نوید سید‌رضوی؛ احمد خدادادی؛ حسین گنجی‌دوست

12.

مشخصه‌های رفتارستون کربن فعال تولید شده از مخروط کاج در جذب رنگ از محلول‌های آبی

صفحه 117-128
محمد‌رضا سمرقندی؛ مهدی هادی؛ سعید عزیزیان؛ مهری سلیمانی امین‌آباد

13.

ارائة الگوی عملکرد صافی‌های تحت فشار با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی و تعیین میزان کدورت بهینة مرتبط با حذف باکتری‌ها

صفحه 129-136
گاگیک بدلیانس قلی‌کندی؛ حسین حضرتی؛ هادی رستمیان

14.

مطالعة آلودگی رسوبات جنوب شرق تهران به عناصر سمی با استفاده از روش تحلیل مؤلفه‌های اصلی و تعیین شاخص آلودگی

صفحه 137-148
سارا شهدادی؛ محمدالیاس مسلم‌پور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب