1.

ریتم شبانه روزی مالون دی آلدئید و پروتئین کربونیل و سوپراکساید دسموتاز در مردان فعال غیرورزشکار

صفحه 5-20
جواد وکیلی؛ عباسعلی گائینی؛ محمدرضا کردی؛ مهدی هدایتی

2.

اثر یک جلسه فعالیت استقامتی و مقاومتی بر هورمون پاراتیروئید (PTH) و آلکالین فسفات (ALP) سرم دختران جوان غیرفعال

صفحه 21-36
سید عبدالله هاشم ورزی؛ ضیاء فلاح محمدی

3.

مقایسة تمرین هوازی و بی هوازی برسطوح اندورفین پلاسمایی دختران فعال و غیرفعال

صفحه 37-50
پروانه نظرعلی؛ رقیه ثیابی؛ پریچهر حناچی

4.

تأثیر هشت هفته تمرینات هوازی منتخب بر میزان افسردگی و غلظت سروتونین پلاسمای دانشجویان زن افسردة 18 تا 25 سال شهرستان الیگودرز

صفحه 51-62
احمد همت فر؛ احمد شاهسواری؛ هادی تیپ

5.

تأثیر تمرینات هوازی با شدت های مختلف بر برخی عوامل خطرزای قلبی – عروقی در دختران جوان

صفحه 63-84
امیرحسین حقیقی؛ آمنه بالوی؛ محمدرضا حامدی نیا؛ رویا عسکری

6.

تأثیر رشته ورزشی بر واکنش متغیرهای همورئولوژیکی به‌دنبال فعالیت هوازی حاد

صفحه 85-105
ژاله پاشایی؛ سعید دباغ نیکوخصلت

7.

بررسی تأثیر سه شیوة تمرین استقامتی، مقاومتی و ترکیبی بر مقدار لپتین پلاسمای دانشجویان پسر

صفحه 107-123
محمدرضا اسد؛ محمد علی قره؛ محمد حسن فردوسی

8.

تأثیر مصرف مکمل کراتین و مخلوط کراتین – کربوهیدرات بر توان بی هوازی و شاخص های آسیب سلولی (CK,LDH) در پسران ورزشکار 18-15 ساله

صفحه 125-152
مجید کاشف؛ عباس بنیان؛ مرتضی راد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب