1.

بررسی و مقایسة دو روش کاهش وزن در کشتی‌گیران تمرین‌کردة 25 – 20 ساله خراسانی

صفحه 5-21
امیر رشید لمیر؛ محمود گودرزی؛ علی اصغر رواسی

2.

تأثیر سه و پنج جلسة‌ تمرین تداومی بر پروتئین واکنش‌دهندة C موش‌های ویستار با ژنوم 14848

صفحه 19-54
ولی الله دبیدی روشن؛ طلا جولازاده؛ سیدعلی اکبر محمودی

3.

ارتباط تغییرات هورمون کورتیزول و متابولیت‌های پلاسما در دوندگان مرد جوان

صفحه 37-89
بختیار ترتیبیان؛ هیرش نوری؛ اصغر عباسی

4.

اثر تمرین استقامتی بر نیمرخ لیپیدی و استقامت قلبی – عروقی در موش‌های صحرایی نر سالم پس از مصرف عصارة زیرة کوهی

صفحه 55-125
محسن احمدی؛ محمد خاکساری حداد؛ علیرضا صابری کاخکی؛ میترا مهربانی؛ نادر شاهرخی

5.

مقایسة اثربخشی دو برنامة تمرین بر شاخص‌های عضلانی – اسکلتی و قلبی – عروقی دختران دانشجوی کم‌تحرک

صفحه 73-164
صدیقه حسین‌پور؛ رحمن سوری؛ شهاب بهرامی

6.

تأثیر تمرین استقامتی بر شاخص‌های التهابی پیش‌بینی بیماری‌های قلبی – عروقی در مردان مسن

صفحه 93-202
شهرام سهیلی؛ عباسعلی گائینی؛ حجت اله نیکبخت؛ رحمن سوری؛ حشمت اله پارسیان

7.

مقایسة وضعیت سلامت عمومی و روابط اجتماعی کارکنان فعال و غیرفعال حرکتی دولت در شهر اصفهان

صفحه 111-238
حسام اشراقی؛ میرمحمد کاشف

8.

تأثیر مصرف مکمل کربوهیدرات و اسید آمینه شاخه‌دار در دورة بازیافت بر ترشح انسولین و حفظ عملکرد کشتی‌گیران

صفحه 129-272
علی اوصالی؛ محمدرضا کردی؛ احمد آزاد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب